strefa simple banner
simpleSIMPLE pozyskało kolejnego klienta z segmentu edukacyjnego. Spółka dostarczy i przeprowadzi wdrożenie dedykowane szkolnictwu wyższemu rozwiązania SIMPLE.EDU w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku.Wartość kontraktu obejmującego wdrożenie systemu w części dziekanatowej to ponad 1,4 mln zł brutto. W najbliższym czasie SIMPLE spodziewa się finalizacji kolejnych przetargów.


Uczelnia w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego wybrała ofertę Spółki, zawierając umowę na wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego SIMPLE.EDU w części dziekanatowej. Rozwiązanie obejmienajważniejsze dla Szkoły obszary i usprawni zarówno pracę Dziekanatu, Rozliczenie Dydaktyki, jak i dostęp studentów do kluczowych dla nich informacji, dzięki wykorzystaniu modułu Wirtualna Uczelnia. Dodatkowo oprogramowanie SIMPLE zapewni Internetową Rekrutację oraz obsługę Krajowych Ram Kwalifikacji.
 
SIMPLE.EDU to najczęściej wybierane przez Uczelnie rozwiązanie, które zapewni Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku sprawną obsługę studentów oraz procesu dydaktycznego, a także wpłynie na poprawę wzajemnej komunikacji pomiędzy dziekanatem a studentami. Wszystkie te działania finalnie wpłyną na zwiększenie efektywności zarządzania Uczelnią oraz usprawnią prowadzenie rozliczeń finansowych ze studentem – powiedział Rafał Wnorowski, Prezes Zarządu SIMPLE S.A.
 
Władze uczelni wybrały rozwiązanie spółki SIMPLE, ponieważ system w zupełności spełnia nasze oczekiwania w tych obszarach, na których najbardziej nam zależy, zapewniając ich pełną integrację. Dzięki temu rozwiązaniu oraz wdrożeniu e-usług publicznych wykonamy krok naprzód i zoptymalizujemy szereg procesów zarządzania uczelnią w części dziekanatowej. Wdrożenie systemu SIMPLE.EDU wpłynie pozytywnie na całą sferę kształcenia i obsługi studentów, a także na postrzeganie uczelni w ich oczach. Realizacja projektu pozwoli unowocześnić i zautomatyzować internetową rekrutację oraz wszelkie procesy dydaktyczne – skomentował Wojciech Woźniak – Kanclerz PWSZ w Płocku.
Na realizację zamówienia Spółka ma 400 dni od podpisania.

Umowy.Obejmuje ona również swym zakresem szkolenia wprowadzające dla użytkowników w eksploatację systemu oraz sprawowanie opieki serwisowej nad wdrożonym oprogramowaniem.
Przed SIMPLE proces wdrożenia systemu, dzięki dedykowanemu Zespołowi na pewno zakończy się on zarówno zadowoleniem Władz i Pracowników Szkoły, jak i samych studentów. Eksperci Spółki podchodzą z najwyższą starannością i precyzją, podpierając ten proces 30 letnim doświadczeniem SIMPLE we współpracy z jednostkami publicznym – komentuje Daniel Fryga, Wiceprezes Zarządu SIMPLE.
Spółka ma na swoim koncie ponad 80 projektów zrealizowanych w branży edukacyjnej i jest jednym z liderów wśród krajowych procentów zintegrowanych rozwiązań dla Uczelni.
Zrealizowaliśmy już wiele projektów dla Uczelni, podpisany właśnie kontrakt z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Płocku to najlepszy dowód i potwierdzenie naszej pozycji w segmencie edukacyjnym – dodał Rafał Wnorowski, Prezes Zarządu SIMPLE S.A.
W związku z trwającym aktualnie naborem i dofinansowaniem w ramach Działania POWER, SIMPLE spodziewa się w najbliższym okresie bardzo dużego ożywienia w postępowaniach przetargowych wśród Uczelni.
Posiadamy dedykowane edukacji rozwiązanie, ogromne doświadczenie i do tego odpowiednie referencje – dlatego jesteśmy pewni, że skutecznie odpowiadamy na specyficzne potrzeby i problemy tej branży. Obecnie jesteśmy w trakcie kilkunastu postępowań przetargowych, toczących się między innymi w Uczelniach – dodał Rafał Wnorowski, Prezes Zarządu SIMPLE S.A.
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku u to pierwsza państwowa uczelnia w historii tego miasta, posiada obecnie trzy Wydziały kształcące studentów w ramach 9 kierunków. Od 2003 roku Uczelnia, wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska lokalnego, otocza opieką merytoryczną nowo powstały w Płocku Uniwersytet Trzeciego Wieku. Szkoła w zasadzie od początku swego funkcjonowania zabiegała o nawiązanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi, współpracując obecnie z kilkoma istotnymi partnerami.
 
Źródło: www.simple.com.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


SIMPLE.GOV - oprogramowanie dla administracji publicznej

Oprogramowanie klasy ERP dla sektora publicznego - SIMPLE.GOV powstało z myślą o instytucjach publicznych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie we współpracy z jednostkami administracji…

SIMPLE.BUD - oprogramowanie ERP dla budownictwa

Rozwiązanie SIMPLE.BUD pomaga osiągać wymierne korzyści w postaci poprawy efektywności, zapewniając szczegółową kontrolę marży i kosztów z podziałem na poszczególne projekty, jednostki…

SIMPLE - oprogramowanie dla transportu, logistyki, spedycji

Aplikacja oferowana przez SIMPLE zapewnia dostęp do informacji na temat lokalizacji pojazdu, umożliwia nadzorowanie wybranych parametrów jego pracy, np.: dotyczących pracy silnika (obroty),

SIMPLE.ERP - oprogramowanie dla chemii i farmacji

System SIMPLE.ERP dostoswany jest do złożonych procesów produkcyjnych występujacych w całej branży farmaceutycznej i chemicznej, na którą składa się nie tylko produkcja tzw. chemikaliów,

SIMPLE.PROD - program ERP do zarządzania produkcją
SIMPLE.PROD to w pełni zintegrowany system informatyczny klasy ERP/MRP II przeznaczony dla przedsiębiorstw produkcyjnych zarówno o produkcji jednostkowej, jak i powtarzalnej.
SIMPLE.iMED - oprogramowanie dla szpitali

Platforma SIMPLE.iMED to dedykowane placówkom medycznym rozwiązanie, które dzięki połączeniu systemów klasy ERP, PACS, HIS, RIS, Apteka, Teleradiologia i Rehabilitacja, obejmuje swoją

SIMPLE.ERP - oprogramowanie dla instytutów

SIMPLE.ERP to Zintegrowany System Informatyczny posiadający funkcjonalności dedykowane jednostkom naukowo-badawczym. Umożliwia pracownikom instytutów z poziomu systemu na obsługę

SIMPLE.EDU - oprogramowanie dla uczelni wyższych

Od Uczelni wymaga się transparentności informacji o kondycji finansowej uczelni. Ma to pozwolić studentom na wybór takiej uczelni, która będzie w stanie zapewnić im odpowiednią jakość

Previous Next Play Pause

Back to top