SIMPLE wdroży zintegrowany system ERP dedykowany uczelni za ponad 2 mln zł

simpleDo grona ponad 80 szkół wyższych, które wybrały rozwiązanie firmy SIMPLE dołączyła również Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie. W ramach zawartego kontraktu Spółka dostarczy i wdroży zintegrowany system informatyczny zarówno w części dziekanatowej, jak i administracyjno-zarządczej o łącznej wartości przekraczającej 2 mln zł. To już kolejny kontrakt z publicznego rynku edukacyjnego pozyskany przez Spółkę w ciągu ostatnich kilku tygodni.

SIMPLE podpisało umowę z kolejną Uczelnią – do grona ponad 80 szkół wyższych, które wybrały rozwiązanie Spółki dołączyła właśnie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie. W ramach zawartego kontraktu Spółka dostarczy i wdroży zintegrowany system informatyczny zarówno w części dziekanatowej, jak i administracyjno-zarządczej o łącznej wartości przekraczającej 2 mln zł. To już kolejny kontrakt z publicznego rynku edukacyjnego pozyskany przez Spółkę w ciągu ostatnich kilku tygodni.

Umowa obejmuje wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego SIMPLE.EDU w części dziekanatowej oraz administracyjno-zarządczej. Oprogramowanie zapewni pełną obsługę kluczowych dla PWSZ w Nysie procesów. Usprawni pracę Dziekanatu, obsługę studentów oraz całego zaplecza dydaktycznego, znacznie wpływając na poprawę komunikacji pomiędzy nimi. Dostarczenie odpowiednich modułów systemu SIMPLE.EDU w części administracyjnej zwiększy efektywność zarządzania Uczelnią i wesprze w podejmowaniu codziennych decyzji oraz operatywnym zarządzaniu płynnością finansową, kadrą dydaktyczną i majątkiem Szkoły.
Rozwiązanie zaproponowane przez SIMPLE w całości spełniło nasze oczekiwania stawiane wobec nowego systemu, który ma działać w najważniejszych obszarach Uczelni. Realizacja projektu pozwoli unowocześnić i zautomatyzować internetową rekrutację oraz wszelkie procesy dydaktyczne, a także usprawni obsługę spraw studenckich. Zależało nam na tym, aby wszystkie obszary, zarówno w części dziekanatowej jak i administracyjno-zarządczej były ze sobą w pełni zintegrowane i dopasowane do specyfiki Uczelni. Zdecydowaliśmy się na wdrożenie SIMPLE.ERP ze względu na jego elastyczność oraz funkcjonalności, które pozwolą stworzyć model efektywnego zarządzania Uczelnią – skomentował Zbigniew Szlempo Kanclerz.
Zawarta umowa to kolejny kontrakt podpisany przez Spółkę w 3 kwartale.
Jest on kolejnym potwierdzeniem dopasowania oferty SIMPLE do potrzeb rynku edukacyjnego. Nasze doświadczenie i kompleksowość systemu SIMPLE.EDU sprawia, że jest on jednym z najczęściej wybieranych rozwiązań przez Uczelnie – powiedział Rafał Wnorowski, Prezes Zarządu SIMPLE S.A.
Zakres umowy obejmuje również szkolenia użytkowników, wprowadzające w eksploatację systemu oraz sprawowanie opieki serwisowej nad wdrożonym oprogramowaniem. Przed Spółką proces wdrożenia SIMPLE.EDU, którego realizacja zostanie przeprowadzona przez doświadczony Zespół.
Jestem przekonany, że profesjonalizm Ekspertów SIMPLE sprawi, że cały proces wdrożenia zintegrowanego systemu przebiegnie zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Posiadamy wieloletnie doświadczenie, z którego skutecznie korzystamy – komentuje Daniel Fryga, Wiceprezes Zarządu SIMPLE.
Spółka dotychczas zrealizowała ponad 80 projektów w branży edukacyjnej stając się jednym z liderów wśród krajowych procentów zintegrowanych rozwiązań dla Uczelni.
Liczymy na to, że w najbliższym czasie podobnych projektów będzie jeszcze więcej, tym bardziej, że toczy się wiele postępowań przetargowych w rynku edukacyjnym, dlatego jako lider wciąż trzymamy rękę na pulsie – dodał Rafał Wnorowski, Prezes Zarządu SIMPLE S.A.
Źródło: www.simple.com.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


SIMPLE.GOV - oprogramowanie dla administracji publicznej

Oprogramowanie klasy ERP dla sektora publicznego - SIMPLE.GOV powstało z myślą o instytucjach publicznych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie we współpracy z jednostkami administracji…

SIMPLE.BUD - oprogramowanie ERP dla budownictwa

Rozwiązanie SIMPLE.BUD pomaga osiągać wymierne korzyści w postaci poprawy efektywności, zapewniając szczegółową kontrolę marży i kosztów z podziałem na poszczególne projekty, jednostki…

SIMPLE - oprogramowanie dla transportu, logistyki, spedycji

Aplikacja oferowana przez SIMPLE zapewnia dostęp do informacji na temat lokalizacji pojazdu, umożliwia nadzorowanie wybranych parametrów jego pracy, np.: dotyczących pracy silnika (obroty),

SIMPLE.ERP - oprogramowanie dla chemii i farmacji

System SIMPLE.ERP dostoswany jest do złożonych procesów produkcyjnych występujacych w całej branży farmaceutycznej i chemicznej, na którą składa się nie tylko produkcja tzw. chemikaliów,

SIMPLE.PROD - program ERP do zarządzania produkcją
SIMPLE.PROD to w pełni zintegrowany system informatyczny klasy ERP/MRP II przeznaczony dla przedsiębiorstw produkcyjnych zarówno o produkcji jednostkowej, jak i powtarzalnej.
SIMPLE.iMED - oprogramowanie dla szpitali

Platforma SIMPLE.iMED to dedykowane placówkom medycznym rozwiązanie, które dzięki połączeniu systemów klasy ERP, PACS, HIS, RIS, Apteka, Teleradiologia i Rehabilitacja, obejmuje swoją

SIMPLE.ERP - oprogramowanie dla instytutów

SIMPLE.ERP to Zintegrowany System Informatyczny posiadający funkcjonalności dedykowane jednostkom naukowo-badawczym. Umożliwia pracownikom instytutów z poziomu systemu na obsługę

SIMPLE.EDU - oprogramowanie dla uczelni wyższych

Od Uczelni wymaga się transparentności informacji o kondycji finansowej uczelni. Ma to pozwolić studentom na wybór takiej uczelni, która będzie w stanie zapewnić im odpowiednią jakość

Previous Next Play Pause

Back to top