strefa simple banner
simpleSpółka SIMPLE z sukcesem przeprowadziła i ukończyła kompleksowe wdrożenie systemu ERP, realizując tym samym kolejny kontrakt w sektorze publicznego rynku zdrowia. 

 
Znajdujące się w stolicy górnego śląska Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa to największa placówka służby krwi w kraju. W 2016 roku jednostka zdecydowała się na częściową wymianę dotąd wykorzystywanego systemu na rozwiązanie SIMPLE.ERP, które oprócz części administracyjno- zarządczej zapewniło również kluczową dla działalności Centrum funkcjonalność kalkulacji kosztów procedur.
Wdrożenie oprogramowania SIMPLE w naszej placówce objęło obszary od prowadzenia pełnych finansów i księgowości, kontrolę nad majątkiem trwałym, po zarządzanie gospodarką magazynową, zapotrzebowaniami, zakupami, czy sprzedażą. Uwzględnienie wszystkich procesów administracyjnych, potrzebnych do efektywnego funkcjonowania placówki w zintegrowanym systemie, ułatwia prowadzenie największej placówki służby krwi w kraju.

Dzięki implementacji i wykorzystaniu SIMPLE.ERP posiadamy funkcjonalność kalkulacji kosztów procedur, poprzez którą możemy ustalić koszt wytworzenia krwi i jej składników, odczynników serologicznych i produktów Banku Tkanek. System wspiera nas w podejmowaniu strategicznych decyzji i pozwala na bieżąco kontrolować wszystkie koszty – komentuje dr n. med. Stanisław Dyląg – Dyrektor w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach.
Źródło: www.simple.com.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


SIMPLE.GOV - oprogramowanie dla administracji publicznej

Oprogramowanie klasy ERP dla sektora publicznego - SIMPLE.GOV powstało z myślą o instytucjach publicznych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie we współpracy z jednostkami administracji…

SIMPLE.BUD - oprogramowanie ERP dla budownictwa

Rozwiązanie SIMPLE.BUD pomaga osiągać wymierne korzyści w postaci poprawy efektywności, zapewniając szczegółową kontrolę marży i kosztów z podziałem na poszczególne projekty, jednostki…

SIMPLE - oprogramowanie dla transportu, logistyki, spedycji

Aplikacja oferowana przez SIMPLE zapewnia dostęp do informacji na temat lokalizacji pojazdu, umożliwia nadzorowanie wybranych parametrów jego pracy, np.: dotyczących pracy silnika (obroty),

SIMPLE.ERP - oprogramowanie dla chemii i farmacji

System SIMPLE.ERP dostoswany jest do złożonych procesów produkcyjnych występujacych w całej branży farmaceutycznej i chemicznej, na którą składa się nie tylko produkcja tzw. chemikaliów,

SIMPLE.PROD - program ERP do zarządzania produkcją
SIMPLE.PROD to w pełni zintegrowany system informatyczny klasy ERP/MRP II przeznaczony dla przedsiębiorstw produkcyjnych zarówno o produkcji jednostkowej, jak i powtarzalnej.
SIMPLE.iMED - oprogramowanie dla szpitali

Platforma SIMPLE.iMED to dedykowane placówkom medycznym rozwiązanie, które dzięki połączeniu systemów klasy ERP, PACS, HIS, RIS, Apteka, Teleradiologia i Rehabilitacja, obejmuje swoją

SIMPLE.ERP - oprogramowanie dla instytutów

SIMPLE.ERP to Zintegrowany System Informatyczny posiadający funkcjonalności dedykowane jednostkom naukowo-badawczym. Umożliwia pracownikom instytutów z poziomu systemu na obsługę

SIMPLE.EDU - oprogramowanie dla uczelni wyższych

Od Uczelni wymaga się transparentności informacji o kondycji finansowej uczelni. Ma to pozwolić studentom na wybór takiej uczelni, która będzie w stanie zapewnić im odpowiednią jakość

Previous Next Play Pause

Back to top