strefa simple banner

SIMPLE skutecznie realizuje plan i zwiększa backlog dzięki kolejnym umowom w segmencie ochrony zdrowia

SIMPLESpółka SIMPLE, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Zarządu, podpisała dwie nowe umowy na dostarczenie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w ramach kolejnych wygranych postępowań przetargowych w segmencie ochrony zdrowia. Tylko dzięki nowym kontraktom, zawartym w trakcie trzeciego kwartału Spółka zbudowała backlog o wartości prawie 23 mln zł.

Trzeci kwartał został zwieńczony podpisaniem przez SIMPLE dwóch nowych umów, będących efektem wygranych postępowań przetargowych. Łączna wartość tych kontraktów przekracza 3 mln zł brutto, dzięki czemu backlog Spółki wzrósł do 23 mln zł.
Jak pokazały ostatnie 3 miesiące okres wakacyjny upłynął dla nas bardzo pracowicie. Tylko w przeciągu zakończonego właśnie kwartału zaraportowaliśmy 7 nowych kontraktów o łącznej wartości na prawie 23 mln zł. - powiedział Rafał Wnorowski, Prezes Zarządu SIMPLE S.A.
Pierwszy z nich zawarty ze Specjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim w Ciechanowie, dotyczy uzupełnienia dotychczas użytkowanego systemu w obszarze kadrowo-płacowym o pozostałe moduły rozwiązania ERP w tym budżetowanie, Elektroniczny Obieg Dokumentów oraz internetowy Portal Pracownika. Umowa została zawarta w ramach realizowanego przez Szpital projektu: „Dostosowanie SSzW w Ciechanowie do obowiązujących wymogów w zakresie e-usług”, w części zadania „Dostawa systemu do Planowania Zasobów Przedsiębiorstwa (ERP)”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II „Wzrost e-potencjału Mazowsza”. Prace objęte przedmiotem umowy zostaną wykonane w terminie do marca 2018r.
Wdrożenie kolejnych modułów Zintegrowanego Systemu Informatycznego pozwoli na pełną integrację procesów zachodzących we wszystkich obszarach działalności administracyjno-zarządczej SSzW w Ciechanowie. Implementacja rozwiązania zostanie przeprowadzona przez dedykowany branży medycznej Zespół. Jako producent i dostawca rozwiązania SIMPLE.ERP jesteśmy w stanie zapewnić najwyższy poziom realizowanych prac na wszystkich etapach projektu, włącznie z świadczeniem usług serwisowych, powdrożeniowych oraz związanych ze szkoleniami administratorów i użytkowników końcowych systemu. – powiedział Daniel Fryga, Wiceprezes Zarządu SIMPLE.
W ramach drugiego zawartego na koniec kwartału kontraktu do grona Klientów SIMPLE dołączyła Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa. Zakres umowy, oprócz kluczowych dla jednostek ochrony zdrowia obszarów systemu SIMPLE.ERP obejmuje Portal Pracowniczy dla kilkuset pracowników placówki.
To kolejne ważne umowy w segmencie ochrony zdrowia, które podpisaliśmy na koniec kwartału. Mimo ogromnej konkurencji w tym sektorze, nasze doświadczenie oraz kompleksowe podejście do wymogów i zrozumienie specyficznych potrzeb placówek medycznych pozwoliło nam wygrać wspomniane postępowania. Zawarte kontrakty umacniają naszą pozycję jednego z liderów wśród dostawców zintegrowanych systemów informatycznych dla służby zdrowia. - dodał Rafał Wnorowski, Prezes Zarządu SIMPLE S.A.
Źródło: www.simple.com.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


SIMPLE.GOV - oprogramowanie dla administracji publicznej

Oprogramowanie klasy ERP dla sektora publicznego - SIMPLE.GOV powstało z myślą o instytucjach publicznych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie we współpracy z jednostkami administracji…

SIMPLE.BUD - oprogramowanie ERP dla budownictwa

Rozwiązanie SIMPLE.BUD pomaga osiągać wymierne korzyści w postaci poprawy efektywności, zapewniając szczegółową kontrolę marży i kosztów z podziałem na poszczególne projekty, jednostki…

SIMPLE - oprogramowanie dla transportu, logistyki, spedycji

Aplikacja oferowana przez SIMPLE zapewnia dostęp do informacji na temat lokalizacji pojazdu, umożliwia nadzorowanie wybranych parametrów jego pracy, np.: dotyczących pracy silnika (obroty),

SIMPLE.ERP - oprogramowanie dla chemii i farmacji

System SIMPLE.ERP dostoswany jest do złożonych procesów produkcyjnych występujacych w całej branży farmaceutycznej i chemicznej, na którą składa się nie tylko produkcja tzw. chemikaliów,

SIMPLE.PROD - program ERP do zarządzania produkcją
SIMPLE.PROD to w pełni zintegrowany system informatyczny klasy ERP/MRP II przeznaczony dla przedsiębiorstw produkcyjnych zarówno o produkcji jednostkowej, jak i powtarzalnej.
SIMPLE.iMED - oprogramowanie dla szpitali

Platforma SIMPLE.iMED to dedykowane placówkom medycznym rozwiązanie, które dzięki połączeniu systemów klasy ERP, PACS, HIS, RIS, Apteka, Teleradiologia i Rehabilitacja, obejmuje swoją

SIMPLE.ERP - oprogramowanie dla instytutów

SIMPLE.ERP to Zintegrowany System Informatyczny posiadający funkcjonalności dedykowane jednostkom naukowo-badawczym. Umożliwia pracownikom instytutów z poziomu systemu na obsługę

SIMPLE.EDU - oprogramowanie dla uczelni wyższych

Od Uczelni wymaga się transparentności informacji o kondycji finansowej uczelni. Ma to pozwolić studentom na wybór takiej uczelni, która będzie w stanie zapewnić im odpowiednią jakość

Previous Next Play Pause

Back to top