strefa simple banner

SIMPLE przeprowadzi kompleksową informatyzację Centrum Medycznego HCP Sp. z o.o

simpleSpółka SIMPLE zakończyła 2016 rok podpisaniem umowy na kompleksowe wdrożenie platformy SIMPLE.iMED w Centrum Medycznym HCP Sp. z o.o. w Poznaniu, obejmujące zarówno obszary części białej jak i administracyjno-zarządczej, które wspomogą świadczenie usług medycznych na najwyższym poziomie w połączeniu z optymalizacją kosztów działalności Jednostki.
Wybraliśmy SIMPLE.iMED ze względu na wysokie wymagania wobec nowego rozwiązania. Potrzebowaliśmy dedykowanego systemu, który bardzo kompleksowo i w sposób całościowy obejmie procesy zachodzące w Szpitalu. SIMPLE.iMED stanie się narzędziem, które umożliwi realizację wizji całej organizacji. Jako rozwiązanie elastyczne, o najwyższym poziomie funkcjonalnym pokryje wszystkie nawet wysokospecjalistyczne obszary działalności Placówki w zakresie:

medycznym – począwszy od specjalistycznego lecznictwa ambulatoryjnego, poprzez wysokospecjalistyczną diagnostykę obrazową, a skończywszy na leczeniu szpitalnym z wysokospecjalistycznymi procedurami onkologicznymi czy kardiologicznymi włącznie,
administracyjnym – obejmującym Finanse i Księgowość wraz rozszerzeniem INFO, Jednolity Plik Kontrolny, Windykację, Zarządzanie Personelem Szpitala, Umowy Cywilnoprawne, ePIT, Majątek Trwały, Zarządzanie Majątkiem i Aparaturą Medyczną, Obrót Towarowy oraz Systemowy Obieg Dokumentów,
zarządczym – zapewniającym bieżący dostęp do pełnej informacji o Kalkulacji Kosztów Leczenia, Kontrolingu bieżących wydatków, Analiz i Raportów klasy Business Intelligence.
System spełnia również bardzo ważny aspekt, który zwrócił naszą uwagę na etapie wyboru - dostosowanie aplikacji do potrzeb użytkowników, zapewniające tym samym najwyższy poziom ergonomii pracy na każdym stanowisku. Kompleksowość rozwiązania obejmująca wszystkie obszary działalności, połączona z optymalizacją i ergonomią pracy sprzyja polepszeniu efektywności, a tym samym spełnia ważne kryterium optymalizacji kosztów udzielanych świadczeń – dodaje Lesław Lenartowicz – Prezes Zarządu.
Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o. jest pionierem zmian i jako pierwszy szpital w Polce został przekształcony w placówkę niepubliczną. Od lat zajmuje pozycje lidera zarówno w regionie jak i w kraju. Placówka postawiła na rozwój w dziedzinie usług wysokospecjalistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem onkologii, należy także do nielicznego w kraju grona jednostek posiadających oddział SOR. Obecnie Placówka jest w trakcie rozbudowy, w ciągu najbliższego roku poszerzy świadczenia o opiekę psychiatryczną.
Cieszymy się że kolejny szpital zdecydował się na nasze rozwiązanie, doceniając tym samym jego bogatą funkcjonalność. System SIMPLE zawsze wzbudzał duże zainteresowanie na rynku medycznym – wiele lat pracowaliśmy na to, aby odzwierciedlał bieżące potrzeby placówek o różnych specjalizacjach i stał się kompleksowym narzędziem wspierającym kluczowe obszary działalności. To bardzo ważne, aby w jednostkach świadczących usługi medyczne posiadać wsparcie ze strony odpowiednich narzędzi informatycznych, zapewniające spójny obraz zarówno strony szpitalnej, administracyjnej jak i zarządczej – dodaje Rafał Wnorowski, Prezes Zarządu SIMPLE S.A.
Źródło: www.simple.com.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


SIMPLE.GOV - oprogramowanie dla administracji publicznej

Oprogramowanie klasy ERP dla sektora publicznego - SIMPLE.GOV powstało z myślą o instytucjach publicznych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie we współpracy z jednostkami administracji…

SIMPLE.BUD - oprogramowanie ERP dla budownictwa

Rozwiązanie SIMPLE.BUD pomaga osiągać wymierne korzyści w postaci poprawy efektywności, zapewniając szczegółową kontrolę marży i kosztów z podziałem na poszczególne projekty, jednostki…

SIMPLE - oprogramowanie dla transportu, logistyki, spedycji

Aplikacja oferowana przez SIMPLE zapewnia dostęp do informacji na temat lokalizacji pojazdu, umożliwia nadzorowanie wybranych parametrów jego pracy, np.: dotyczących pracy silnika (obroty),

SIMPLE.ERP - oprogramowanie dla chemii i farmacji

System SIMPLE.ERP dostoswany jest do złożonych procesów produkcyjnych występujacych w całej branży farmaceutycznej i chemicznej, na którą składa się nie tylko produkcja tzw. chemikaliów,

SIMPLE.PROD - program ERP do zarządzania produkcją
SIMPLE.PROD to w pełni zintegrowany system informatyczny klasy ERP/MRP II przeznaczony dla przedsiębiorstw produkcyjnych zarówno o produkcji jednostkowej, jak i powtarzalnej.
SIMPLE.iMED - oprogramowanie dla szpitali

Platforma SIMPLE.iMED to dedykowane placówkom medycznym rozwiązanie, które dzięki połączeniu systemów klasy ERP, PACS, HIS, RIS, Apteka, Teleradiologia i Rehabilitacja, obejmuje swoją

SIMPLE.ERP - oprogramowanie dla instytutów

SIMPLE.ERP to Zintegrowany System Informatyczny posiadający funkcjonalności dedykowane jednostkom naukowo-badawczym. Umożliwia pracownikom instytutów z poziomu systemu na obsługę

SIMPLE.EDU - oprogramowanie dla uczelni wyższych

Od Uczelni wymaga się transparentności informacji o kondycji finansowej uczelni. Ma to pozwolić studentom na wybór takiej uczelni, która będzie w stanie zapewnić im odpowiednią jakość

Previous Next Play Pause

Back to top