strefa simple banner

ZRUG ZABRZE usprawnia realizowane inwestycje budowlane za pomocą SIMPLE.ERP!

simpleZRUG ZABRZE, wykonawca robót budowlano – montażowych w zakresie inwestycji gazowniczych, wybrał oprogramowanie SIMPLE.ERP do podniesienia efektywności realizowanych procesów.


Projekt obejmuje wdrożenie systemu w najistotniejszych dla Spółki obszarach:
  • Zarządzanie Procesem Budowlanym, 
  • Finanse i Księgowość, 
  • Majątek Trwały, 
  • Obrót Towarowy,
  • Personel z rozszerzeniem o e-deklaracje, 
  • Analizator Biznesowy,
  • Elektroniczny Obieg Dokumentów.

Kompleksowe wdrożenie przyczyni się do:

Przede wszystkim kontroli budżetów realizowanych projektów z nastawieniem na efektywność lokowanych zasobów, poprzez planowanie finansowe projektu, planowanie obciążenia maszyn oraz pracowników w powiązaniu z MS Project do tworzenia harmonogramów i weryfikacji konfliktów pomiędzy zleceniami. SIMPLE.ERP zapewnia optymalne wykorzystanie zasobów (Cash flow projektu/firmy), dzięki czemu projekty finansują się same, poprzez odpowiednie harmonogramy sprzedaży realizacji robót.

Efektywnego zarządzania zasobami firmy, dzięki podejściu do planowania na poziomie projektu, działu i firmy w kontekście ludzi, maszyn, materiałów i finansowania. Odpowiednie zaplanowanie robót w czasie i ich optymalizacja ograniczy koszty. Analityczna ewidencja wykorzystania poszczególnych zasobów umożliwi łatwy dostęp do wiedzy o kosztach projektu i uchroni przed stratami spowodowanymi nieodpowiednim planowaniem.

Poprawy efektywności prowadzonych inwestycji, dzięki odpowiedniemu planowaniu w module Zarządzania Procesem Budowlanym, powiązanym z MS Project do wizualizacji na wykresach. A efektywna realizacja i bieżące informowanie kierownictwa osiągnięta zostanie poprzez szereg raportów wbudowanych oraz Cashflow projektu.

Ograniczenia do minimum dokumentacji papierowej, poprzez zastosowanie modułu Kancelaria, który obejmie całą firmę, od siedziby głównej do poszczególnych biur budowy na każdym projekcie lub nawet odcinku projektu.

Źródło: www.simple.com.pl
SIMPLE.GOV - oprogramowanie dla administracji publicznej

Oprogramowanie klasy ERP dla sektora publicznego - SIMPLE.GOV powstało z myślą o instytucjach publicznych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie we współpracy z jednostkami administracji…

SIMPLE.BUD - oprogramowanie ERP dla budownictwa

Rozwiązanie SIMPLE.BUD pomaga osiągać wymierne korzyści w postaci poprawy efektywności, zapewniając szczegółową kontrolę marży i kosztów z podziałem na poszczególne projekty, jednostki…

SIMPLE - oprogramowanie dla transportu, logistyki, spedycji

Aplikacja oferowana przez SIMPLE zapewnia dostęp do informacji na temat lokalizacji pojazdu, umożliwia nadzorowanie wybranych parametrów jego pracy, np.: dotyczących pracy silnika (obroty),

SIMPLE.ERP - oprogramowanie dla chemii i farmacji

System SIMPLE.ERP dostoswany jest do złożonych procesów produkcyjnych występujacych w całej branży farmaceutycznej i chemicznej, na którą składa się nie tylko produkcja tzw. chemikaliów,

SIMPLE.PROD - program ERP do zarządzania produkcją
SIMPLE.PROD to w pełni zintegrowany system informatyczny klasy ERP/MRP II przeznaczony dla przedsiębiorstw produkcyjnych zarówno o produkcji jednostkowej, jak i powtarzalnej.
SIMPLE.iMED - oprogramowanie dla szpitali

Platforma SIMPLE.iMED to dedykowane placówkom medycznym rozwiązanie, które dzięki połączeniu systemów klasy ERP, PACS, HIS, RIS, Apteka, Teleradiologia i Rehabilitacja, obejmuje swoją

SIMPLE.ERP - oprogramowanie dla instytutów

SIMPLE.ERP to Zintegrowany System Informatyczny posiadający funkcjonalności dedykowane jednostkom naukowo-badawczym. Umożliwia pracownikom instytutów z poziomu systemu na obsługę

SIMPLE.EDU - oprogramowanie dla uczelni wyższych

Od Uczelni wymaga się transparentności informacji o kondycji finansowej uczelni. Ma to pozwolić studentom na wybór takiej uczelni, która będzie w stanie zapewnić im odpowiednią jakość

Previous Next Play Pause

Back to top