SIMPLE wdroży system ERP oraz BI w Szpitalu Specjalistyczny im. F. Ceynowy Sp. z o.o. w Wejherowie

SIMPLESzpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy Sp. z o.o. w Wejherowie to wykwalifikowana placówka, zatrudniająca ponad 1000 osób, która w wyniku procedury o udzielenie zamówienia publicznego wybrała do sprawnego zarządzania kosztami, zasobami ludzkimi oraz gospodarką magazynową system SIMPLE.ERP.


Na podstawie zawartej Umowy Spółka SIMPLE dostarczy wraz z usługą instalacji, konfiguracji, integracji i wdrożenia, szpitalny system informatyczny klasy ERP, obejmujący cześć administracyjna szpitala w obszarach: Finanse i Księgowość, Majątek Trwały, Obrót Towarowy, Personel, ePIT, SIMPLE.HCM, SIMPLE.BI Portal Raportowy.

System SIMPLE.ERP umożliwia obsługę procesów finansowych, kontrolę kosztów, budżetów i czasu pracy pracowników. Uprawnieni użytkownicy moga tworzyć plan rzeczowo - finansowy oraz zarządzać zakupami. Wdrażany system to również raportowanie i informowanie Zarządu jednostki o efektywności i sytuacji finansowej placówki.

Implementacja systemu SIMPLE.BI umożliwi analizę bieżącej działalności pracy szpitala i porównanie jej z danymi historycznymi (liczbą pacjentów, średnim czasem ich pobytu, liczbą oczekujących na wizytę). To także narzędzie do analizy wskaźników finansowych i ekonomicznych jednostki (wyniki i płynność finansowa, mierząca zdolność do wywiązania się z krótkoterminowych zobowiązań).

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy Sp. z o.o. w Wejherowie posiada 16 oddziałów, Dział Diagnostyki Laboratoryjnej, Obrazowej, Mikrobiologicznej, Zakład Patomorfologii i Histopatologii, Zakład Rehabilitacji oraz poradnie specjalistyczną. Kadra medyczna placówki aktywnie uczestniczy w życiu naukowym na arenie międzynarodowej. Lekarze i pielęgniarki zdobywają wiedzę na sympozjach na całym świecie, dzięki czemu Szpital stał się pionierem w wielu innowacyjnych zabiegach medycznych na skalę krajową.

Źródło: www.simple.com.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


SIMPLE.GOV - oprogramowanie dla administracji publicznej

Oprogramowanie klasy ERP dla sektora publicznego - SIMPLE.GOV powstało z myślą o instytucjach publicznych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie we współpracy z jednostkami administracji…

SIMPLE.BUD - oprogramowanie ERP dla budownictwa

Rozwiązanie SIMPLE.BUD pomaga osiągać wymierne korzyści w postaci poprawy efektywności, zapewniając szczegółową kontrolę marży i kosztów z podziałem na poszczególne projekty, jednostki…

SIMPLE - oprogramowanie dla transportu, logistyki, spedycji

Aplikacja oferowana przez SIMPLE zapewnia dostęp do informacji na temat lokalizacji pojazdu, umożliwia nadzorowanie wybranych parametrów jego pracy, np.: dotyczących pracy silnika (obroty),

SIMPLE.ERP - oprogramowanie dla chemii i farmacji

System SIMPLE.ERP dostoswany jest do złożonych procesów produkcyjnych występujacych w całej branży farmaceutycznej i chemicznej, na którą składa się nie tylko produkcja tzw. chemikaliów,

SIMPLE.PROD - program ERP do zarządzania produkcją
SIMPLE.PROD to w pełni zintegrowany system informatyczny klasy ERP/MRP II przeznaczony dla przedsiębiorstw produkcyjnych zarówno o produkcji jednostkowej, jak i powtarzalnej.
SIMPLE.iMED - oprogramowanie dla szpitali

Platforma SIMPLE.iMED to dedykowane placówkom medycznym rozwiązanie, które dzięki połączeniu systemów klasy ERP, PACS, HIS, RIS, Apteka, Teleradiologia i Rehabilitacja, obejmuje swoją

SIMPLE.ERP - oprogramowanie dla instytutów

SIMPLE.ERP to Zintegrowany System Informatyczny posiadający funkcjonalności dedykowane jednostkom naukowo-badawczym. Umożliwia pracownikom instytutów z poziomu systemu na obsługę

SIMPLE.EDU - oprogramowanie dla uczelni wyższych

Od Uczelni wymaga się transparentności informacji o kondycji finansowej uczelni. Ma to pozwolić studentom na wybór takiej uczelni, która będzie w stanie zapewnić im odpowiednią jakość

Previous Next Play Pause

Back to top