AWF Gdańsk informatyzuje Uczelnię z pomocą SIMPLE!

SIMPLEFirma SIMPLE S.A. w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, ogłoszonego przez Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, została wykonawcą zadania pn. „Dostawa Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Pracę w Uczelni wraz z dostawą sprzętu (dalej: ZSIWPU)”

Określonym przez Uczelnie wymaganiom wobec systemu oraz wykonawcy projektu mogła sprostać jedynie doświadczona firma, dlatego Władze Akademii zdecydowały się na współpracę ze spółką SMPLE, która zrealizowała już ponad 60 wdrożeń systemów informatycznych w Szkołach Wyższych.

Przedmiotem zawartej 18.03.2014 r. umowy jest implementacja systemu klasy ERP w obszarach:
  • Finanse i Księgowość 
  • Majątek Trwały
  • Obrót Towarowy
  • Personel
  • Analizator Biznesowy
Realizacja projektu zapewni Uczelni dostęp do aktualnych danych finansowych oraz całkowitą kontrolę kosztów i pozostałych parametrów jej działalności. Analityczna i syntetyczna prezentacja strategicznych danych finansowych w formie wieloprzekrojowych zestawień ułatwi proces podejmowania kluczowych decyzji. Wdrożony system umożliwi tworzenie, czytelnych i łatwych w obsłudze zestawień pokazujących koszty, zobowiązania i należności pod różnymi kątami oraz zapewni dynamiczne śledzenie historii kosztów, kontaktów z kontrahentami itp. System w obszarze Majątku Trwałego umożliwi kompleksowe kontrolowanie całości majątku trwałego jednostki, udostępniając komplet narzędzi służących do zarządzania, organizowania i prowadzenia ewidencji jego składników. Wdrożony obszar Personel będzie dla wyznaczonych osób centralną bazą danych z rozproszonym, kontrolowanym dostępem i źródłem aktualnych, łatwo dostępnych informacji o wszystkich pracownikach firmy, o kosztach osobowych, absencjach, wynikach ocen okresowych.

Obecnie Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu to miejsce pracy dla ponad 170 nauczycieli akademickich, którzy przekazują wiedzę praktyczna i teoretyczną 4200 studentom w systemie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, licencjackich, magisterskich i doktoranckich. Tym samym uczelnia zapewnia stały dopływ wysoko kwalifikowanych kadr zawodowych dla potrzeb oświaty, kultury, sportu, systemu ochrony zdrowia i gospodarki.

Do majątku Uczelni, należy najlepsza w kraju baza obiektów sportowych a najważniejsze z nich to wielofunkcyjna Hala Widowiskowo-Sportowa o powierzchni 4563 m2 (kubatura 38173m3), Narodowe Centrum Żeglarstwa w Górkach Zachodnich, Stadion Lekkoatletyczny im. Sławomira Zieleniewskiego, przystań wioślarska, pływalnia im. Reginy Ziółkowskiej oraz boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią.

Źródło: www.simple.com.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


SIMPLE.GOV - oprogramowanie dla administracji publicznej

Oprogramowanie klasy ERP dla sektora publicznego - SIMPLE.GOV powstało z myślą o instytucjach publicznych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie we współpracy z jednostkami administracji…

SIMPLE.BUD - oprogramowanie ERP dla budownictwa

Rozwiązanie SIMPLE.BUD pomaga osiągać wymierne korzyści w postaci poprawy efektywności, zapewniając szczegółową kontrolę marży i kosztów z podziałem na poszczególne projekty, jednostki…

SIMPLE - oprogramowanie dla transportu, logistyki, spedycji

Aplikacja oferowana przez SIMPLE zapewnia dostęp do informacji na temat lokalizacji pojazdu, umożliwia nadzorowanie wybranych parametrów jego pracy, np.: dotyczących pracy silnika (obroty),

SIMPLE.ERP - oprogramowanie dla chemii i farmacji

System SIMPLE.ERP dostoswany jest do złożonych procesów produkcyjnych występujacych w całej branży farmaceutycznej i chemicznej, na którą składa się nie tylko produkcja tzw. chemikaliów,

SIMPLE.PROD - program ERP do zarządzania produkcją
SIMPLE.PROD to w pełni zintegrowany system informatyczny klasy ERP/MRP II przeznaczony dla przedsiębiorstw produkcyjnych zarówno o produkcji jednostkowej, jak i powtarzalnej.
SIMPLE.iMED - oprogramowanie dla szpitali

Platforma SIMPLE.iMED to dedykowane placówkom medycznym rozwiązanie, które dzięki połączeniu systemów klasy ERP, PACS, HIS, RIS, Apteka, Teleradiologia i Rehabilitacja, obejmuje swoją

SIMPLE.ERP - oprogramowanie dla instytutów

SIMPLE.ERP to Zintegrowany System Informatyczny posiadający funkcjonalności dedykowane jednostkom naukowo-badawczym. Umożliwia pracownikom instytutów z poziomu systemu na obsługę

SIMPLE.EDU - oprogramowanie dla uczelni wyższych

Od Uczelni wymaga się transparentności informacji o kondycji finansowej uczelni. Ma to pozwolić studentom na wybór takiej uczelni, która będzie w stanie zapewnić im odpowiednią jakość

Previous Next Play Pause

Back to top