strefa simple banner

Kolejna Szkoła Wyższa wybrała system ERP marki SIMPLE S.A.

SIMPLE - ERP, systemy eRPPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie zawarła z firmą SIMPLE S.A. umowę, której celem jest zakup i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Wspomagającego Zarządzanie i Administrowanie Uczelnią.
Realizowany projekt przewiduje wdrożenie platformy SIMPLE.EDU w następujących obszarach:

W obszarze administracyjnym:
 • Finanse i Księgowość z rozszerzeniem o INFO
 • Zarządzanie Personelem
 • Majątek Trwały
 • Obrót Towarowy – zakupy i sprzedaż
W obszarze obsługi procesu dydaktycznego:
 • Obsługa studenta przez dziekanat
 • Wirtualny dziekanat
 • Rekrutacja online
 • Komunikacja ze studentami (SMS/e-mail)
 • Elektroniczna legitymacja studencka
 • Plany studiów
 • Obciążenia dydaktyczne
 • Plan zajęć
 • Rozliczanie dydaktyki
 • Obsługa stypendiów
 • Akademiki
Przedmiot zamówienia obejmuje również instalację i konfigurację systemu, import danych archiwalnych, szkolenia wprowadzające dla użytkowników w zakresie eksploatacji systemu oraz sprawowanie opieki serwisowej nad wdrożonym oprogramowaniem.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie istnieje od 2001 r. Obecnie w PWSZ w Ciechanowie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych studiuje ok. 1800 osób. Do tej pory mury szkoły opuściło ponad 2200 absolwentów. Uczelnia oferuje możliwość kształcenia na dziewięciu kierunkach: ekonomia, elektronika i telekomunikacja, informatyka, inżynieria środowiska, kulturoznawstwo, mechanika i budowa maszyn, pielęgniarstwo, rolnictwo oraz dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Ponadto PWSZ w Ciechanowie posiada w programie ustawicznego kształcenia, ofertę 9 studiów podyplomowych.

Źródło: www.simple.com.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


SIMPLE.GOV - oprogramowanie dla administracji publicznej

Oprogramowanie klasy ERP dla sektora publicznego - SIMPLE.GOV powstało z myślą o instytucjach publicznych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie we współpracy z jednostkami administracji…

SIMPLE.BUD - oprogramowanie ERP dla budownictwa

Rozwiązanie SIMPLE.BUD pomaga osiągać wymierne korzyści w postaci poprawy efektywności, zapewniając szczegółową kontrolę marży i kosztów z podziałem na poszczególne projekty, jednostki…

SIMPLE - oprogramowanie dla transportu, logistyki, spedycji

Aplikacja oferowana przez SIMPLE zapewnia dostęp do informacji na temat lokalizacji pojazdu, umożliwia nadzorowanie wybranych parametrów jego pracy, np.: dotyczących pracy silnika (obroty),

SIMPLE.ERP - oprogramowanie dla chemii i farmacji

System SIMPLE.ERP dostoswany jest do złożonych procesów produkcyjnych występujacych w całej branży farmaceutycznej i chemicznej, na którą składa się nie tylko produkcja tzw. chemikaliów,

SIMPLE.PROD - program ERP do zarządzania produkcją
SIMPLE.PROD to w pełni zintegrowany system informatyczny klasy ERP/MRP II przeznaczony dla przedsiębiorstw produkcyjnych zarówno o produkcji jednostkowej, jak i powtarzalnej.
SIMPLE.iMED - oprogramowanie dla szpitali

Platforma SIMPLE.iMED to dedykowane placówkom medycznym rozwiązanie, które dzięki połączeniu systemów klasy ERP, PACS, HIS, RIS, Apteka, Teleradiologia i Rehabilitacja, obejmuje swoją

SIMPLE.ERP - oprogramowanie dla instytutów

SIMPLE.ERP to Zintegrowany System Informatyczny posiadający funkcjonalności dedykowane jednostkom naukowo-badawczym. Umożliwia pracownikom instytutów z poziomu systemu na obsługę

SIMPLE.EDU - oprogramowanie dla uczelni wyższych

Od Uczelni wymaga się transparentności informacji o kondycji finansowej uczelni. Ma to pozwolić studentom na wybór takiej uczelni, która będzie w stanie zapewnić im odpowiednią jakość

Previous Next Play Pause

Back to top