Kolejna jednostka naukowo-badawcza w gronie użytkowników SIMPLE

SIMPLE - ERP, system ERPInstytut Technologiczno – Przyrodniczy w Warszawie rozpoczął pracę w systemie SIMPLE.ERP. Wdrożony system usprawnia wszystkie procesy zachodzące w kluczowych dla jednostki obszarach: , Zarządzanie Projektami, Finanse i Księgowość , Zarządzanie Personelem , Majątek Trwały , Obrót Towarowy , INFO.
 
Wdrożone w Instytucie narzędzia są wsparciem w codziennie wykonywanych czynnościach i zwiększaniu ich efektywności. W szczególności zoptymalizowano proces zarządzania projektami. SIMPLE.ERP pozwala importować listę realizowanych projektów i tworzyć budżety. Możliwe jest także monitorowanie realizacji budżetów, dzięki funkcjonalności Kart Pracy, w które członkowie zespołów projektowych wprowadzają aktywności. Na podstawie danych wprowadzonychw Karty Prac sporządzane są listy płac, które są następnie dekretowane w obszarze Finanse i Księgowość. Uzupełnieniem systemu są zaawansowane raporty, takie jak: wydruki zbiorczych zestawień aktywności w podziale na pracownika, wydruki zbiorczego rozliczania godzin pracy w podziale na projekty i inne.

Wdrożenie SIMPLE.ERP wpłynęło na efektywność w rozliczaniu przyznanych środków na realizowane projekty oraz szybkość dostępu do informacji niezbędnych do podejmowania decyzji zarządczych w zakresie naukowym, dydaktycznym oraz administracyjnym. Zaawansowane mechanizmy automatów księgujących pozwalają na rozliczanie kosztów z użyciem wskaźników lub rozdzielnika kosztów oraz na pobieranie parametrów z plików i systemów zewnętrznych.

Instytut Technologiczno – Przyrodniczy to jednostka naukowo- badawcza, która realizuje zadania normalizacyjne, aprobacyjne, kontrolno-weryfikacyjne, i homologacyjne. Placówka prowadzi certyfikację zgodności narzędzi, maszyn i urządzeń i maszyn stosowanych w przemyśle spożywczym oraz dba o utrzymanie wysokiego poziomu kadry naukowej w prowadzonych laboratoriach.

Instytut prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych w obszarze ochrony środowiska i przyrody, zasobów wodnych, trwałych użytków zielonych oraz krajobrazu i infrastruktury obszarów wiejskich oraz kompleksowych technologii w produkcji roślinnej, zwierzęcej i przetwórstwie rolno-spożywczym, infrastrukturze technicznej wsi oraz w pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych.

Źródło: www.simple.com.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


SIMPLE.GOV - oprogramowanie dla administracji publicznej

Oprogramowanie klasy ERP dla sektora publicznego - SIMPLE.GOV powstało z myślą o instytucjach publicznych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie we współpracy z jednostkami administracji…

SIMPLE.BUD - oprogramowanie ERP dla budownictwa

Rozwiązanie SIMPLE.BUD pomaga osiągać wymierne korzyści w postaci poprawy efektywności, zapewniając szczegółową kontrolę marży i kosztów z podziałem na poszczególne projekty, jednostki…

SIMPLE - oprogramowanie dla transportu, logistyki, spedycji

Aplikacja oferowana przez SIMPLE zapewnia dostęp do informacji na temat lokalizacji pojazdu, umożliwia nadzorowanie wybranych parametrów jego pracy, np.: dotyczących pracy silnika (obroty),

SIMPLE.ERP - oprogramowanie dla chemii i farmacji

System SIMPLE.ERP dostoswany jest do złożonych procesów produkcyjnych występujacych w całej branży farmaceutycznej i chemicznej, na którą składa się nie tylko produkcja tzw. chemikaliów,

SIMPLE.PROD - program ERP do zarządzania produkcją
SIMPLE.PROD to w pełni zintegrowany system informatyczny klasy ERP/MRP II przeznaczony dla przedsiębiorstw produkcyjnych zarówno o produkcji jednostkowej, jak i powtarzalnej.
SIMPLE.iMED - oprogramowanie dla szpitali

Platforma SIMPLE.iMED to dedykowane placówkom medycznym rozwiązanie, które dzięki połączeniu systemów klasy ERP, PACS, HIS, RIS, Apteka, Teleradiologia i Rehabilitacja, obejmuje swoją

SIMPLE.ERP - oprogramowanie dla instytutów

SIMPLE.ERP to Zintegrowany System Informatyczny posiadający funkcjonalności dedykowane jednostkom naukowo-badawczym. Umożliwia pracownikom instytutów z poziomu systemu na obsługę

SIMPLE.EDU - oprogramowanie dla uczelni wyższych

Od Uczelni wymaga się transparentności informacji o kondycji finansowej uczelni. Ma to pozwolić studentom na wybór takiej uczelni, która będzie w stanie zapewnić im odpowiednią jakość

Previous Next Play Pause

Back to top