strefa simple banner

Liberty Poland SA wybiera system ERP firmy SIMPLE SA

SIMPLE - ERP, system ERP, SIMPLE.ERPW wyniku przeprowadzonej analizy przedwdrożeniowej firma Liberty Poland SA podjęła decyzję o wdrożeniu SIMPLE.ERP. Oprogramowanie wesprze kluczowe z punktu widzenia Zarządu obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa poprzez implementację obszarów – Obrót Towarowy, Finanse i Księgowość, Majątek Trwały oraz Business Intelligence. Rozpoczęcie pracy z systemem zaplanowane jest na styczeń 2012 roku.
Liberty Poland S.A. to wiodący partner firmy Polkomtel - operatora sieci telefonii komórkowej Początki firmy sięgają roku 1995. W roku 1996 rozpoczęto współpracę z firmą Polkomtel – operatorem telefonii komórkowej.

Obecnie firma dysponuje jedną z największych sieci sprzedaży telefonów komórkowych w Polsce – ponad 180 sklepów w kilkudziesięciu miastach na terenie całego kraju. Firma zatrudnia ponad 300 osób, a wieloletnia działalność zaowocowała pozyskaniem rzeszy ponad 10 mln Klientów.

W roku 2011 firma Liberty Poland S.A. weszła w skład Grupy Kapitałowej Polkomtel SA. Potrzeba wyboru nowego narzędzia informatycznego podyktowana była między innymi niedawno przeprowadzonymi zmianami właścicielskimi w firmie i w konsekwencji pojawieniem się nowych wymagań, między innymi – przejścia na Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej od stycznia 2012 roku. Jak powiedziała Członek Zarządu spółki Katarzyna Motak
Wdrażany system realizuje wszystkie funkcje pasujące do biznesowych ram firmy. Wdrożenie systemu przebiega sprawnie w zakładanych ramach czasowych i budżetowych a jego efektem powinno być skonkretyzowanie oczekiwanych korzyści oraz metod i dróg do ich osiągnięcia.
Z SIMPLE.ERP zostanie zintegrowanych kilka wykorzystywanych dotąd przez firmę aplikacji. Według Dyrektora IT – Romana Kubicy:
bardzo istotną kwestią było dla nas zintegrowanie systemu ERP z istniejącymi w firmie systemami. Wraz z firmą Simple udało nam się opracować interfejsy, które pozwolą na automatyczną wymianę danych pomiędzy naszymi systemami i systemem Simple.ERP
Źródło: www.simple.com.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


SIMPLE.GOV - oprogramowanie dla administracji publicznej

Oprogramowanie klasy ERP dla sektora publicznego - SIMPLE.GOV powstało z myślą o instytucjach publicznych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie we współpracy z jednostkami administracji…

SIMPLE.BUD - oprogramowanie ERP dla budownictwa

Rozwiązanie SIMPLE.BUD pomaga osiągać wymierne korzyści w postaci poprawy efektywności, zapewniając szczegółową kontrolę marży i kosztów z podziałem na poszczególne projekty, jednostki…

SIMPLE - oprogramowanie dla transportu, logistyki, spedycji

Aplikacja oferowana przez SIMPLE zapewnia dostęp do informacji na temat lokalizacji pojazdu, umożliwia nadzorowanie wybranych parametrów jego pracy, np.: dotyczących pracy silnika (obroty),

SIMPLE.ERP - oprogramowanie dla chemii i farmacji

System SIMPLE.ERP dostoswany jest do złożonych procesów produkcyjnych występujacych w całej branży farmaceutycznej i chemicznej, na którą składa się nie tylko produkcja tzw. chemikaliów,

SIMPLE.PROD - program ERP do zarządzania produkcją
SIMPLE.PROD to w pełni zintegrowany system informatyczny klasy ERP/MRP II przeznaczony dla przedsiębiorstw produkcyjnych zarówno o produkcji jednostkowej, jak i powtarzalnej.
SIMPLE.iMED - oprogramowanie dla szpitali

Platforma SIMPLE.iMED to dedykowane placówkom medycznym rozwiązanie, które dzięki połączeniu systemów klasy ERP, PACS, HIS, RIS, Apteka, Teleradiologia i Rehabilitacja, obejmuje swoją

SIMPLE.ERP - oprogramowanie dla instytutów

SIMPLE.ERP to Zintegrowany System Informatyczny posiadający funkcjonalności dedykowane jednostkom naukowo-badawczym. Umożliwia pracownikom instytutów z poziomu systemu na obsługę

SIMPLE.EDU - oprogramowanie dla uczelni wyższych

Od Uczelni wymaga się transparentności informacji o kondycji finansowej uczelni. Ma to pozwolić studentom na wybór takiej uczelni, która będzie w stanie zapewnić im odpowiednią jakość

Previous Next Play Pause

Back to top