strefa simple banner

Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk pracuje na SIMPLE.ERP

SIMPLE - Systemy ERPInstytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk rozpoczął pracę w systemie ERP firmy SIMPLE w ramach zakończonego wdrożenia „Zintegrowanego Systemu Informatycznego”.
Zrealizowany projekt obejmował wdrożenie systemu SIMPLE.ERP w obszarach: Finanse i Księgowość, Majątek Trwały, Zarządzanie Personelem oraz Obieg Dokumentów. Dodatkowo wdrożenie zostało wzbogacone o narzędzie do Controllingu. Firma SIMPLE S.A. przeprowadziła wdrożenie systemu, co zapewniło sprawną integrację z systemami już funkcjonującymi w Instytucie oraz umożliwiła sprawną obsługę systemu przez pracowników jednostki naukowo-badawczej, organizując liczne szkolenia wprowadzające w sprawną obsługę systemu ERP.

Instytut prowadzi badania naukowe w zakresie fizyki ciała stałego oraz fizyki atomowej i cząsteczkowej w ramach projektów naukowych finansowanych między innymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i programy naukowe Unii Europejskiej. W ostatnich latach w IFPAN rozpoczęto badania w najnowszych dziedzinach fizyki takich jak: spintronika, nanotechnologia i biofizyka.

IFPAN prowadzi również kształcenie na poziomie studiów doktoranckich w ramach Międzynarodowego Studium Doktoranckiego oraz współpracuje przy realizacji prac magisterskich i licencjackich z wieloma warszawskimi uczelniami wyższymi. Instytut angażuje się także w działalność popularyzatorską. Organizuje wykłady i prezentacje dla uczniów szkół średnich, jest współorganizatorem Warszawskiego Festiwalu Nauki. W uznaniu za efektywność wykorzystania funduszy unijnych IFPAN otrzymał w 2001 roku nagrodę Kryształowej Brukselki, a w 2004 był do tej nagrody powtórnie nominowany.

Źródło: www.simple.com.pl
SIMPLE.GOV - oprogramowanie dla administracji publicznej

Oprogramowanie klasy ERP dla sektora publicznego - SIMPLE.GOV powstało z myślą o instytucjach publicznych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie we współpracy z jednostkami administracji…

SIMPLE.BUD - oprogramowanie ERP dla budownictwa

Rozwiązanie SIMPLE.BUD pomaga osiągać wymierne korzyści w postaci poprawy efektywności, zapewniając szczegółową kontrolę marży i kosztów z podziałem na poszczególne projekty, jednostki…

SIMPLE - oprogramowanie dla transportu, logistyki, spedycji

Aplikacja oferowana przez SIMPLE zapewnia dostęp do informacji na temat lokalizacji pojazdu, umożliwia nadzorowanie wybranych parametrów jego pracy, np.: dotyczących pracy silnika (obroty),

SIMPLE.ERP - oprogramowanie dla chemii i farmacji

System SIMPLE.ERP dostoswany jest do złożonych procesów produkcyjnych występujacych w całej branży farmaceutycznej i chemicznej, na którą składa się nie tylko produkcja tzw. chemikaliów,

SIMPLE.PROD - program ERP do zarządzania produkcją
SIMPLE.PROD to w pełni zintegrowany system informatyczny klasy ERP/MRP II przeznaczony dla przedsiębiorstw produkcyjnych zarówno o produkcji jednostkowej, jak i powtarzalnej.
SIMPLE.iMED - oprogramowanie dla szpitali

Platforma SIMPLE.iMED to dedykowane placówkom medycznym rozwiązanie, które dzięki połączeniu systemów klasy ERP, PACS, HIS, RIS, Apteka, Teleradiologia i Rehabilitacja, obejmuje swoją

SIMPLE.ERP - oprogramowanie dla instytutów

SIMPLE.ERP to Zintegrowany System Informatyczny posiadający funkcjonalności dedykowane jednostkom naukowo-badawczym. Umożliwia pracownikom instytutów z poziomu systemu na obsługę

SIMPLE.EDU - oprogramowanie dla uczelni wyższych

Od Uczelni wymaga się transparentności informacji o kondycji finansowej uczelni. Ma to pozwolić studentom na wybór takiej uczelni, która będzie w stanie zapewnić im odpowiednią jakość

Previous Next Play Pause

Back to top