strefa simple banner

Informatyzacja polskiej służby zdrowia z SIMPLE.ERP

SIMPLE - ERP, systemy ERPZintegrowany System Informatyczny SIMPLE.ERP usprawniający działania administracyjne już w ponad 240 placówkach medycznych, będzie również zarządzał Szpitalem Powiatowym im. Dr Wojciecha Oczki Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Bełżycach.
Wynikiem przetargu nieograniczonego pełną informatyzację Szpitala Powiatowego przeprowadzi firma IMPULSY Sp. z o.o. . Projekt przewiduje wdrożenie systemu SIMPLE.ERP zarządzającego częścią administracyjną placówki oraz platformy Medicus on-line usprawniającej wszelkie działania medyczne szpitala.

Szpital prowadzi działalność polegającą na kompleksowych świadczeniach zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz rehabilitacji na wysokim poziomie. Stale zwiększająca się liczba zatrudnianych pracowników oraz świadczonych usług przez placówkę spowodowały iż konieczne było wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego który poprawi efektywność Szpitala.

Dzięki wieloletniej współpracy firmy SIMPLE S.A. z Impulsy Sp. z o.o. możliwa jest pełna integracja systemów oraz sprawna wymiana danych niezbędnych do efektywnego zarządzania szpitalem.

Źródło: www.simple.com.pl
SIMPLE.GOV - oprogramowanie dla administracji publicznej

Oprogramowanie klasy ERP dla sektora publicznego - SIMPLE.GOV powstało z myślą o instytucjach publicznych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie we współpracy z jednostkami administracji…

SIMPLE.BUD - oprogramowanie ERP dla budownictwa

Rozwiązanie SIMPLE.BUD pomaga osiągać wymierne korzyści w postaci poprawy efektywności, zapewniając szczegółową kontrolę marży i kosztów z podziałem na poszczególne projekty, jednostki…

SIMPLE - oprogramowanie dla transportu, logistyki, spedycji

Aplikacja oferowana przez SIMPLE zapewnia dostęp do informacji na temat lokalizacji pojazdu, umożliwia nadzorowanie wybranych parametrów jego pracy, np.: dotyczących pracy silnika (obroty),

SIMPLE.ERP - oprogramowanie dla chemii i farmacji

System SIMPLE.ERP dostoswany jest do złożonych procesów produkcyjnych występujacych w całej branży farmaceutycznej i chemicznej, na którą składa się nie tylko produkcja tzw. chemikaliów,

SIMPLE.PROD - program ERP do zarządzania produkcją
SIMPLE.PROD to w pełni zintegrowany system informatyczny klasy ERP/MRP II przeznaczony dla przedsiębiorstw produkcyjnych zarówno o produkcji jednostkowej, jak i powtarzalnej.
SIMPLE.iMED - oprogramowanie dla szpitali

Platforma SIMPLE.iMED to dedykowane placówkom medycznym rozwiązanie, które dzięki połączeniu systemów klasy ERP, PACS, HIS, RIS, Apteka, Teleradiologia i Rehabilitacja, obejmuje swoją

SIMPLE.ERP - oprogramowanie dla instytutów

SIMPLE.ERP to Zintegrowany System Informatyczny posiadający funkcjonalności dedykowane jednostkom naukowo-badawczym. Umożliwia pracownikom instytutów z poziomu systemu na obsługę

SIMPLE.EDU - oprogramowanie dla uczelni wyższych

Od Uczelni wymaga się transparentności informacji o kondycji finansowej uczelni. Ma to pozwolić studentom na wybór takiej uczelni, która będzie w stanie zapewnić im odpowiednią jakość

Previous Next Play Pause

Back to top