ARMAK rekomoneduje ERP firmy Simple

Szczegółowe zapytanie ofertowe, definicje i projekt umowy rozesłano do blisko dwudziestu potencjalnych dostawców. W dalszym etapie analizowano złożone oferty i przeprowadzono szereg szczegółowych prezentacji rozwiązań. Wybrano system SIMPLE.ERP, gdyż spełniał wymagania ARMAK i wyróżniał się najlepszym stosunkiem jakości do ceny. Do wdrożenia systemu ERP

wybrano firmę SIMPLE Sp. z o.o. ze względu na jej doświadczenie potwierdzone referencjami. (…) Praca na zintegrowanym systemie informatycznym wprowadza istotne zmiany organizacyjne.

Wszystkie wprowadzone przez jednego operatora dane mogą być natychmiast dostępne dla innego operatora. To wprowadza większą dyscyplinę zarówno pod względem terminowego jak i bezbłędnego wprowadzania danych. (…) Bilans zaopatrzenia powstaje w ścisłym związku z planem produkcji, a te z zamówieniami. Udało się uporządkować gospodarkę magazynową, wyeliminować dublujące się indeksy, co miało wpływ na optymalizację stanów magazynowych. Istotne zmiany nastąpiły przy kalkulacji i rozliczaniu zleceń produkcyjnych. (…) (…)Wdrożenie systemu ERP i CRM pozwoliło uzyskać poprawę relacji z Klientami, usprawnienie obiegu informacji, lepszą gospodarkę magazynową produktami i materiałami, lepsze planowanie produkcji. Wiele czynności, wykonywanych dotychczas „ręcznie” związanych z rejestracją zdarzeń gospodarczych, rozliczaniem kosztów, planowaniem zaopatrzenia, zostało zautomatyzowanych. Czynności powielane zostały wyeliminowane.

SIMPLE.ERP umożliwia prześledzenie ruchów przyjętego materiału i jeśli pomiędzy zamówieniem a fakturą zakupu są uzasadnione rozbieżności (wynikające np. z częstych ostatnio zmian kursów), SIMPLE.ERP umożliwia proporcjonalne dociążenie lub obciążenie poszczególnych zleceń produkcyjnych, do których wydano już materiał. Ten mechanizm pozwala ściśle kontrolować koszty poszczególnych zleceń. (…) Wiele wyrobów ARMAK powstaje na eksport. Częste ostatnio zmiany kursów walut pozwalają nam docenić zaawansowane mechanizmy wielowalutowości SIMPLE.ERP. Dużo korzyści daje ścisła integracja SIMPLE.ERP-Finanse z Excel. Excel z menu SIMPLE.ERP, pozwala w prosty sposób budować formuły odnoszące się do poszczególnych komórek, planu kont, w określonym przedziale czasu, z uwzględnieniem próbnych księgowań, z odniesieniem do budżetu, z możliwością definicji wartości kluczy podziałowych. Tak powstające formuły są zawsze aktualne, przeliczane on-line w czasie rzeczywistym i stanowią wsparcie dla kierownictwa przedsiębiorstwa w podejmowaniu decyzji.

SIMPLE.ERP to oprogramowanie, które można rekomendować firmom produkcyjnym, w szczególności zajmującym się produkcją armatury, wyrobów metalowych, mechanicznych i elektromechanicznych, dóbr przemysłowych. SIMPLE Sp. z o.o. jest firmą godną polecenia. Na słowa uznania zasługują wysokie kompetencje konsultantów i kierowników wdrożeń

Śląskie Zakłady Armatury Przemysłowej ARMAK Sp. z o.o. (www.armak.com.pl) szczycą się ponad 125-letnią tradycją w zakresie produkcji armatury. Przez wszystkie lata firma oferowała szeroki wachlarz wysokiej jakości armatury, stale rozszerzając asortyment oferowanych wyrobów i udoskonalając swoje konstrukcje. ARMAK specjalizuje się w produkcji zaworów bezpieczeństwa, zaworów zaporowych elektromagnetycznych, płynowskazów, zasuw z obiegiem i bez, zaworów zwrotnych. Armatura jest produkowana na bazie procesów technologicznych, które stale zapewniają najwyższą jakość i niezawodność wyrobów. Nasza produkcja jest indywidualnie numerowana. Wszystkie produkty są w jednej - pierwszej klasie. Armatura produkowana jest w szerokiej gamie materiałów: żeliwo, stal, stal kwasoodporna, mosiądz.

Źródło: www.simple.com.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


SIMPLE.GOV - oprogramowanie dla administracji publicznej

Oprogramowanie klasy ERP dla sektora publicznego - SIMPLE.GOV powstało z myślą o instytucjach publicznych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie we współpracy z jednostkami administracji…

SIMPLE.BUD - oprogramowanie ERP dla budownictwa

Rozwiązanie SIMPLE.BUD pomaga osiągać wymierne korzyści w postaci poprawy efektywności, zapewniając szczegółową kontrolę marży i kosztów z podziałem na poszczególne projekty, jednostki…

SIMPLE - oprogramowanie dla transportu, logistyki, spedycji

Aplikacja oferowana przez SIMPLE zapewnia dostęp do informacji na temat lokalizacji pojazdu, umożliwia nadzorowanie wybranych parametrów jego pracy, np.: dotyczących pracy silnika (obroty),

SIMPLE.ERP - oprogramowanie dla chemii i farmacji

System SIMPLE.ERP dostoswany jest do złożonych procesów produkcyjnych występujacych w całej branży farmaceutycznej i chemicznej, na którą składa się nie tylko produkcja tzw. chemikaliów,

SIMPLE.PROD - program ERP do zarządzania produkcją
SIMPLE.PROD to w pełni zintegrowany system informatyczny klasy ERP/MRP II przeznaczony dla przedsiębiorstw produkcyjnych zarówno o produkcji jednostkowej, jak i powtarzalnej.
SIMPLE.iMED - oprogramowanie dla szpitali

Platforma SIMPLE.iMED to dedykowane placówkom medycznym rozwiązanie, które dzięki połączeniu systemów klasy ERP, PACS, HIS, RIS, Apteka, Teleradiologia i Rehabilitacja, obejmuje swoją

SIMPLE.ERP - oprogramowanie dla instytutów

SIMPLE.ERP to Zintegrowany System Informatyczny posiadający funkcjonalności dedykowane jednostkom naukowo-badawczym. Umożliwia pracownikom instytutów z poziomu systemu na obsługę

SIMPLE.EDU - oprogramowanie dla uczelni wyższych

Od Uczelni wymaga się transparentności informacji o kondycji finansowej uczelni. Ma to pozwolić studentom na wybór takiej uczelni, która będzie w stanie zapewnić im odpowiednią jakość

Previous Next Play Pause

Back to top