strefa simple banner

SKOK z SIMPLE.ERP

 SImple Sp. z o.o. ukończyła wdrożenie w SKOK w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej im. M.Kopernika. W 2007 roku SKOK Kopernik zakupił licencje systemu ERP na 20 stanowiskach, w zakresie Finansów i księgowości, Obrotu Towarowego, Zarządzania Personelem, Zarządzania Majątkiem Trwałym i analiz controlling’owych oraz eSIMPLE.HRM (internetowy system kadrowy) dla wszystkich pracowników. SKOK Kopernik zatrudnia około 400 pracowników w centrali i 45 oddziałach.

Niewiele osób pamięta, że Polska posiada bardzo długie tradycje spółdzielczych kas oszczędnościowo-pożyczkowych. W 1890 roku w Czernichowie, po pokonaniu wielu trudności, nauczyciel Franciszek Stelczyk oraz miejscowy ksiądz, założyli pierwszą Spółkową Kasę Oszczędności i Pożyczek. Głównym celem Kas było wyrwanie mieszkańców wsi i miasteczek z rąk lichwiarzy, poprzez udostępnienie taniego kredytu, udzielanego ze wspólnie gromadzonych środków. Sądząc po dynamice wzrostu liczby członków SKOK im. Kopernika, cele, jakie przyświecały Stelczykowi w XIX wieku są aktualne i w wieku XXI. - Joanna Suwała, Wiceprezes Zarządu SKOK Kopernik

Pomimo, że nasi klienci są członkami spółdzielni, oczekują równie profesjonalnej obsługi jak w podmiotach komercyjnych. Taka konkurencja jest możliwa wówczas, gdy klienci są obsługiwani przez zadowolony, dobrze zarządzany personel. Podobnie udzielając pożyczek, czy też przyjmując lokaty, musimy pamiętać, że nasza organizacja konkuruje na otwartym rynku z bankami. Nie możemy tutaj liczyć na żadną taryfę ulgową. Posiadamy system firmy H and S, o nazwie SkokCom pozwalający nam obsługiwać wkłady, pożyczki, lokaty itp. jednakże uznaliśmy że istnieje silna potrzeba wzbogacenia naszego zaplecza o oprogramowanie, które pomoże nam kalkulować koszty, analizować efektywność działów i opłacalność poszczególnych produktów z naszej oferty. W 2007 roku podjęliśmy decyzję o zakupie systemu informatycznego od firmy SIMPLE Sp. z o.o. Przed decyzją o zakupie przeprowadziliśmy gruntowne rozeznanie rynku. Uznaliśmy, że jedynie SIMPLE Sp. z o.o. posiada zarówno wysokie kompetencje jak i rozwiązania informatyczne, które spełnią jednocześnie nasze oczekiwania funkcjonalne i możliwości budżetowe. Po przeprowadzonej Analizie Przedwdrożeniowej zakupiliśmy oprogramowanie SIMPLE.ERP i eSIMPLE.HRM. - Wojciech Zając Kierownik Projektu SKOK

Współpraca ze SKOK Kopernik układała się pomyślnie. Projekt realizowany był z pełnym zaangażowaniem kierownictwa, co przyczyniło się do końcowego sukcesu wdrożenia. - Janusz Latacz, Wiceprezes Simple Sp.z o.o.

W SKOK-u im. Kopernika przeprowadziliśmy bardzo ciekawy projekt. SIMPLE.ERP jest zintegrowanym systemem, który pozwala na integrację procesów zarządzania finansami, kalkulacji i kontroli kosztów, zarządzania majątkiem trwałym, obrotem towarowym, obsługę kadr i płac. Byliśmy pewni, że spełnimy oczekiwania klienta w zakresie ERP - nie było to przecież pierwsze wdrożenie systemu SIMPLE w branży finansowej. To co stanowiło wyzwanie w tym projekcie, to fakt, że system miał być uruchomiony do pracy produktywnej w trzy miesiące. Umowa podpisana była bowiem w październiku, a start produktywny planowany był na styczeń. - Jacek Borowiecki, Kierownik wdrożenia

Choć cele wdrożenia SIMPLE.ERP, jakimi była rejestracja i wielowymiarowej analiza kosztów, obsługa polityki zaopatrzeniowej, zarządzanie majątkiem trwałym – były ważne, to równie istotne dla nas było przeprowadzenie usprawnień w obszarze zarządzania personelem. Aby nasze usługi były łatwo dostępne rozbudowaliśmy liczbę oddziałów, otwartych najczęściej dłużej niż 8 godzin dziennie i więcej jak 5 dni w tygodniu. To rodziło wiele komplikacji natury organizacyjnej. Pracownicy pracowali zgodnie z grafikami, którzy układali kierownicy, którzy z kolei musieli pamiętać o wszystkich zawiłościach prawa pracy ograniczającego czas pracy, a jednocześnie spełniać oczekiwania pracowników związane z dostosowaniem czasu pracy do osobistych preferencji. eSIMPLE.HRM jest narzędziem, które bardzo ułatwiło nam harmonogramowanie pracy pracowników z uwzględnieniem przepisów prawa pracy i preferencji pracowników. Co więcej, wdrożenie eSIMPLE.HRM przełożyło się na wzrost zadowolenia samych pracowników, gdyż ułatwiło im samym planowanie i rozliczanie własnych obowiązków, delegacji, samochodów służbowych, zaliczek, rozliczeń wykorzystania telefonów służbowych czy materiałów reklamowych. Mniej czasu, jaki nasi pracownicy muszą dziś przeznaczać na wypełnianie papierów, przełożył się na większa ich efektywność w obsłudze klientów. Dział personalny kalkulując płace i rejestrując zdarzenia kadrowe wykorzystuje SIMPLE.ERP-Personel. eSIMPLE.HRM i SIMPLE.ERP personel to udane połączenie. - Joanna Suwała, Wiceprezes Zarządu SKOK Kopernik

eSIMPLE.HRM to system internetowy. Wykorzystanie przeglądarek internetowych jako interfejsu pozwoliło bez znaczących nakładów finansowych, udostępnić system każdemu pracownikowi SKOK im. Kopernika. Pracownik poprzez eSIMPLE.HRM bez konieczności kontaktowania się z działem personalnym, może sprawdzić plan pracy w przyszłych dniach, plany szkoleń, stan wykorzystania urlopów, składniki wynagrodzenia i inne dane kadrowo-płacowe. To bardzo ułatwia pracę zarówno działowi personalnemu jak i samym pracownikom. - Janusz Latacz, Wiceprezes Simple Sp.z o.o.

Bardzo istotnym elementem naszej informatycznej infrastruktury jest system SkokCom. SkokCom rozpowszechniony we wszystkich SKOK-ach pełni rolę wspólnej platformy, obsługującej wkłady, pożyczki, lokaty itp. Istniała konieczność powiązania SIMPLE.ERP z oprogramowaniem SkokCom i to w sposób umożliwiający wymianę danych w obie strony. Uważam, że ta integracja udała nam się wręcz wzorowo. - Wojciech Zając, Kierownik Projektu SKOK

SIMPLE spełniło nasze oczekiwania. Możemy rekomendować oprogramowanie autorstwa SIMPLE. Wysoko oceniamy kompetencje konsultantów. Ponieważ SIMPLE jest producentem programowania wspierającego obsługę procesów biznesowych, w tym systemu wspomagającego zarządzanie relacjami z klientami – SIMPLE.CRM, pozwalającego m.in. na uruchomienie call-center czy obsługę kampanii marketingowych – to możliwe, że w przyszłości rozszerzymy naszą współpracę, jeszcze bardziej podnosząc atrakcyjność naszej Kasy na silnie konkurencyjnym rynku usług finansowych. - Joanna Suwała, Wiceprezes Zarządu SKOK Kopernik

Źródło: www.simple.com.pl

SIMPLE.GOV - oprogramowanie dla administracji publicznej

Oprogramowanie klasy ERP dla sektora publicznego - SIMPLE.GOV powstało z myślą o instytucjach publicznych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie we współpracy z jednostkami administracji…

SIMPLE.BUD - oprogramowanie ERP dla budownictwa

Rozwiązanie SIMPLE.BUD pomaga osiągać wymierne korzyści w postaci poprawy efektywności, zapewniając szczegółową kontrolę marży i kosztów z podziałem na poszczególne projekty, jednostki…

SIMPLE - oprogramowanie dla transportu, logistyki, spedycji

Aplikacja oferowana przez SIMPLE zapewnia dostęp do informacji na temat lokalizacji pojazdu, umożliwia nadzorowanie wybranych parametrów jego pracy, np.: dotyczących pracy silnika (obroty),

SIMPLE.ERP - oprogramowanie dla chemii i farmacji

System SIMPLE.ERP dostoswany jest do złożonych procesów produkcyjnych występujacych w całej branży farmaceutycznej i chemicznej, na którą składa się nie tylko produkcja tzw. chemikaliów,

SIMPLE.PROD - program ERP do zarządzania produkcją
SIMPLE.PROD to w pełni zintegrowany system informatyczny klasy ERP/MRP II przeznaczony dla przedsiębiorstw produkcyjnych zarówno o produkcji jednostkowej, jak i powtarzalnej.
SIMPLE.iMED - oprogramowanie dla szpitali

Platforma SIMPLE.iMED to dedykowane placówkom medycznym rozwiązanie, które dzięki połączeniu systemów klasy ERP, PACS, HIS, RIS, Apteka, Teleradiologia i Rehabilitacja, obejmuje swoją

SIMPLE.ERP - oprogramowanie dla instytutów

SIMPLE.ERP to Zintegrowany System Informatyczny posiadający funkcjonalności dedykowane jednostkom naukowo-badawczym. Umożliwia pracownikom instytutów z poziomu systemu na obsługę

SIMPLE.EDU - oprogramowanie dla uczelni wyższych

Od Uczelni wymaga się transparentności informacji o kondycji finansowej uczelni. Ma to pozwolić studentom na wybór takiej uczelni, która będzie w stanie zapewnić im odpowiednią jakość

Previous Next Play Pause

Back to top