strefa simple banner

ERP od Simple w Armak Sp. z o.o.

We wrześniu 2006r. zakończył się I etap wdrożenia zintegrowanego systemu SIMPLE. ERP w Śląskich Zakładach Armatury Przemysłowej ARMAK Sp. z o.o. z Sosnowca. Projekt prowadzi firma partnerska SIMPLE Sp. z o.o. z Dąbrowy Górniczej.Aplikacja użytkowana jest w zakresie finansów i księgowości, logistyki sprzedaży, zaopatrzenia i magazynowania, zarządzania majątkiem trwałym i personelem oraz rozliczenia produkcji.

Obecnie trwają prace związane z II etapem wdrożenia zintegrowanego systemu SIMPLE.ERP w obszarach planowania produkcji oraz zarządzania procesami marketingu, sprzedaży i obsługi klienta w oparciu o SIMPLE.CRM. Zakończenie tej części wdrożenia planowane jest na koniec grudnia br. Do końca marca 2007 roku planowane jest natomiast umożliwienie bilansowania obciążeń i planowania produkcji przy wykorzystaniu Microsoft  Project, co zakończy cały proces wymiany systemu informatycznego w firmie ARMAK.

Zarówno ARMAK, jak i SIMPLE, pozytywnie oceniają dotychczasową współpracę.

Dużo czasu spędziliśmy przygotowując właściwy grunt dla wdrożenia. To były przygotowania organizacyjne i mentalne. Teraz możemy mówić o faktycznych korzyściach z eksploatacji SIMPLE.ERP” - powiedział Kazimierz Wądrzyk, członek zarządu ARMAK, odpowiedzialny za proces wdrożenia systemu zintegrowanego.

Śląskie Zakłady Armatury Przemysłowej ARMAK Sp. z o.o. (www.armak.com.pl) szczycą się ponad 125-letnią tradycją w produkcji armatury przemysłowej. Zakłady specjalizują się w produkcji zaworów i zasuw. Wdrożenie systemu SIMPLE. ERP podyktowane było długofalowym planem optymalizacji kosztów działalności przedsiębiorstwa poprzez efektywniejsze wykorzystanie zasobów, zmniejszenie poziomu zapasów i odpadów produkcyjnych oraz koniecznością automatyzacji procesów, tak aby skuteczniej reagować na zachowania rynku.

Źródło: www.simple.com.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


SIMPLE.GOV - oprogramowanie dla administracji publicznej

Oprogramowanie klasy ERP dla sektora publicznego - SIMPLE.GOV powstało z myślą o instytucjach publicznych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie we współpracy z jednostkami administracji…

SIMPLE.BUD - oprogramowanie ERP dla budownictwa

Rozwiązanie SIMPLE.BUD pomaga osiągać wymierne korzyści w postaci poprawy efektywności, zapewniając szczegółową kontrolę marży i kosztów z podziałem na poszczególne projekty, jednostki…

SIMPLE - oprogramowanie dla transportu, logistyki, spedycji

Aplikacja oferowana przez SIMPLE zapewnia dostęp do informacji na temat lokalizacji pojazdu, umożliwia nadzorowanie wybranych parametrów jego pracy, np.: dotyczących pracy silnika (obroty),

SIMPLE.ERP - oprogramowanie dla chemii i farmacji

System SIMPLE.ERP dostoswany jest do złożonych procesów produkcyjnych występujacych w całej branży farmaceutycznej i chemicznej, na którą składa się nie tylko produkcja tzw. chemikaliów,

SIMPLE.PROD - program ERP do zarządzania produkcją
SIMPLE.PROD to w pełni zintegrowany system informatyczny klasy ERP/MRP II przeznaczony dla przedsiębiorstw produkcyjnych zarówno o produkcji jednostkowej, jak i powtarzalnej.
SIMPLE.iMED - oprogramowanie dla szpitali

Platforma SIMPLE.iMED to dedykowane placówkom medycznym rozwiązanie, które dzięki połączeniu systemów klasy ERP, PACS, HIS, RIS, Apteka, Teleradiologia i Rehabilitacja, obejmuje swoją

SIMPLE.ERP - oprogramowanie dla instytutów

SIMPLE.ERP to Zintegrowany System Informatyczny posiadający funkcjonalności dedykowane jednostkom naukowo-badawczym. Umożliwia pracownikom instytutów z poziomu systemu na obsługę

SIMPLE.EDU - oprogramowanie dla uczelni wyższych

Od Uczelni wymaga się transparentności informacji o kondycji finansowej uczelni. Ma to pozwolić studentom na wybór takiej uczelni, która będzie w stanie zapewnić im odpowiednią jakość

Previous Next Play Pause

Back to top