strefa simple banner

Popraw płynność finansową – skróć czas spływania należności

simpleW działaniu każdej organizacji niezbędna jest bieżąca i skuteczna kontrola terminów płatności swoich należności. Każde opóźnienie może znacząco wpłynąć na płynność finansową oraz stałe zobowiązania spółki, a co za tym idzie jej wiarygodność. Oczywiście w przypadku występowania problemów z terminowością płatności naszych kontrahentów można wystosować notę odsetkową, ale należy przy tym pamiętać, że istnieje szereg wcześniejszych działań, które może wykonać spółka dla przyspieszenia i zautomatyzowania ściągania należności. Zwłaszcza, że opóźnienie w płatności może być tylko zaniedbaniem, a nie celowym działaniem.
 
Jak zatem skrócić czas i poprawić skuteczność działań windykacyjnych? O tym w dzisiejszym materiale Eksperta SIMPLE oraz Product Managera obszaru Finanse-Księgowość – Waldemara Tatarewicza.

Skuteczne egzekwowanie należności to proces cykliczny i wieloetapowy, wymagający wykorzystania odpowiednich narzędzi informatycznych. Wspierają one nie tylko przebieg odzyskiwania wierzytelności oraz dochodzenia roszczeń, ale zapewniają również wcześniejsze reagowanie, np. dzięki funkcji monitów. Dodatkowo umożliwiają bieżącą kontrolę spływu płatności i minimalizują ryzyko ich opóźnień. Co w efekcie przekłada się na znacznie efektywniejszą pracę windykatorów.

Czy skuteczna windykacja wymaga odrębnych systemów?

Na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań przeznaczonych ściśle do windykacji, jednak jeśli w naszej organizacji funkcjonuje już zintegrowany system finansowo-księgowy ponoszenie dodatkowych kosztów związanych z utrzymywaniem kilku rozwiązań oraz duplikowania danych jest całkowicie zbędne.

Nowoczesne systemy klasy ERP wyposażone są w dedykowane moduły Windykacji, dzięki któremu możemy w łatwy sposób cały proces ściągania należności dostosować do wewnętrznych procedur, obowiązujących w firmie. System zapewnia zdefiniowanie etapów, jakie powinny być wykonane w określonym czasie procesu windykacyjnego, np. kontakt telefoniczny, monit, wezwanie do zapłaty, czy przekazanie sprawy na drogę sądową, itp. Do każdej czynności można również przypisać szablon korespondencji. wszystko zgodne z ustalonym w organizacji standardem.

Moduł Windykacja to także sposób na zmniejszenie kosztów zarządzania zagrożonymi należnościami, dzięki centralizacji obsługi oraz wprowadzeniu spójnego i elastycznego sposobu ich kontrolowania. System zapewnia proste zarządzanie listą należności, dla których rozpoczęto proces windykacji. Do każdej należności podpięte są słownikowe czynności wraz z terminem planowanego wykonania i osobą za nie odpowiedzialną, opisem oraz załącznikami (wydruk wezwania do zapłaty, pismo od dłużnika, itp.). Przypisane czynności można ustawić również sekwencyjnie. Począwszy od daty uruchomienia zlecenia (często przed upłynięciem terminu płatności) można wprowadzić kolejne pozycje z podaniem liczby dni, po których nastąpi kolejny etap procesu windykacji. System zapewnia również obsługę komunikatów do osoby odpowiedzialnej za danego kontrahenta.

Dzięki modułowi Windykacja dysponujemy także centralnym rejestrem spraw. Lista zawiera wszystkie zaewidencjonowane w systemie zlecenia windykacyjne. Obsługa pozwala na filtrowanie i przeglądanie zleceń oraz zautomatyzowanie wykonywania poszczególnych akcji typu: Przygotuj wezwanie, Drukuj wezwanie oraz Wyślij wezwanie drogą mailową – również w formie masowej.

Dzięki bezpośredniemu powiązaniu z modułem finansowo-księgowym organizacja zachowuje spójność i aktualność danych kontrahenta, stały dostęp do pełnej historii działań windykacyjnych wobec wybranego dłużnika oraz stanu jego zaległości w poszczególnych etapach procesu. System umożliwia również raportowanie stanu windykacji w postaci wykresu obrazującego zależność między wartością zleceń a wartością odzyskaną w danym okresie.

Wszystkich Klientów zainteresowanych zmniejszeniem kosztów windykacji, dzięki wykorzystaniu narzędzi do skutecznego zarządzania zagrożonymi należnościami, zachęcamy do kontaktu oraz rezerwowania terminów konsultacji z naszymi Specjalistami.

Autor: Waldemar Tatarewicz, Product Manager obszaru Finanse-Księgowość w SIMPLE S.A.
Źródło: www.simple.com.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


SIMPLE.GOV - oprogramowanie dla administracji publicznej

Oprogramowanie klasy ERP dla sektora publicznego - SIMPLE.GOV powstało z myślą o instytucjach publicznych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie we współpracy z jednostkami administracji…

SIMPLE.BUD - oprogramowanie ERP dla budownictwa

Rozwiązanie SIMPLE.BUD pomaga osiągać wymierne korzyści w postaci poprawy efektywności, zapewniając szczegółową kontrolę marży i kosztów z podziałem na poszczególne projekty, jednostki…

SIMPLE - oprogramowanie dla transportu, logistyki, spedycji

Aplikacja oferowana przez SIMPLE zapewnia dostęp do informacji na temat lokalizacji pojazdu, umożliwia nadzorowanie wybranych parametrów jego pracy, np.: dotyczących pracy silnika (obroty),

SIMPLE.ERP - oprogramowanie dla chemii i farmacji

System SIMPLE.ERP dostoswany jest do złożonych procesów produkcyjnych występujacych w całej branży farmaceutycznej i chemicznej, na którą składa się nie tylko produkcja tzw. chemikaliów,

SIMPLE.PROD - program ERP do zarządzania produkcją
SIMPLE.PROD to w pełni zintegrowany system informatyczny klasy ERP/MRP II przeznaczony dla przedsiębiorstw produkcyjnych zarówno o produkcji jednostkowej, jak i powtarzalnej.
SIMPLE.iMED - oprogramowanie dla szpitali

Platforma SIMPLE.iMED to dedykowane placówkom medycznym rozwiązanie, które dzięki połączeniu systemów klasy ERP, PACS, HIS, RIS, Apteka, Teleradiologia i Rehabilitacja, obejmuje swoją

SIMPLE.ERP - oprogramowanie dla instytutów

SIMPLE.ERP to Zintegrowany System Informatyczny posiadający funkcjonalności dedykowane jednostkom naukowo-badawczym. Umożliwia pracownikom instytutów z poziomu systemu na obsługę

SIMPLE.EDU - oprogramowanie dla uczelni wyższych

Od Uczelni wymaga się transparentności informacji o kondycji finansowej uczelni. Ma to pozwolić studentom na wybór takiej uczelni, która będzie w stanie zapewnić im odpowiednią jakość

Previous Next Play Pause

Back to top