strefa simple banner

Eksperckie Piątki: Czy wiesz jaki jest właściwy kurs waluty przy imporcie usług?

simplePrzy przeliczaniu walutowych faktur zakupowych na PLN, jako moment powstania obowiązku podatkowego przyjmuje się datę wystawienia faktury. W związku z tym, właściwym kursem walutowym do takiego przeliczenia jest średni kurs Narodowego Banku Polskiego z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury. Ale czy artykuł 31a ustęp 2 Ustawy o VAT ma zastosowanie w przypadku importu usług?


W dzisiejszym materiale Marek Walentynowicz – Ekspert oraz Architekt Rozwiązań Biznesowych w SIMPLE S.A. przedstawi odstępstwo od wyżej wymienionej reguły.

W przypadku transakcji importu usług, musimy zaewidencjonować i przeliczyć transakcję walutową według właściwego kursu. SIMPLE.ERP umożliwia pełną obsługę transakcji walutowych, zarówno ewidencję jak i rozliczenie według wybranego kursu. Wszystkie transakcje walutowe ewidencjonowane są w walucie bazowej (obecnie PLN), jak i w walucie danej transakcji. System automatycznie wylicza różnice kursowe i dekretuje zgodnie z ustalonymi szablonami. Dla potrzeb rozliczenia transakcji walutowych możemy skonfigurować tabele kursowe oraz importować kursy walut.

Po uzyskaniu dostępu SIMPLE.ERP do kursu walut pozostaje problem wyboru kursu właściwego dla transakcji importu usług. W tym przypadku orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego uchylające odmienny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ostatecznie zdefiniowało zasadę wyboru kursu walutowego przy transakcji importu usług. W przypadku importu usług moment obowiązku podatkowego powstaje z dniem wykonania usługi, a nie w momencie wystawienia faktury przez dostawcę usługi. W związku z tym kursem właściwym dla transakcji importu usług jest kurs średni NBP danej waluty obcej z dnia poprzedzającego dzień wykonania usługi lub kurs z dnia poprzedzającego wpłatę zaliczki.

Wszystkich Klientów zainteresowanych konsultacjami, w zakresie obsługi transakcji walutowych przez SIMPLE.ERP, zachęcamy do kontaktu z naszymi Specjalistami oraz skorzystania z dedykowanych pakietów szkoleń w tym zakresie.

Źródło: www.simple.com.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


SIMPLE.GOV - oprogramowanie dla administracji publicznej

Oprogramowanie klasy ERP dla sektora publicznego - SIMPLE.GOV powstało z myślą o instytucjach publicznych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie we współpracy z jednostkami administracji…

SIMPLE.BUD - oprogramowanie ERP dla budownictwa

Rozwiązanie SIMPLE.BUD pomaga osiągać wymierne korzyści w postaci poprawy efektywności, zapewniając szczegółową kontrolę marży i kosztów z podziałem na poszczególne projekty, jednostki…

SIMPLE - oprogramowanie dla transportu, logistyki, spedycji

Aplikacja oferowana przez SIMPLE zapewnia dostęp do informacji na temat lokalizacji pojazdu, umożliwia nadzorowanie wybranych parametrów jego pracy, np.: dotyczących pracy silnika (obroty),

SIMPLE.ERP - oprogramowanie dla chemii i farmacji

System SIMPLE.ERP dostoswany jest do złożonych procesów produkcyjnych występujacych w całej branży farmaceutycznej i chemicznej, na którą składa się nie tylko produkcja tzw. chemikaliów,

SIMPLE.PROD - program ERP do zarządzania produkcją
SIMPLE.PROD to w pełni zintegrowany system informatyczny klasy ERP/MRP II przeznaczony dla przedsiębiorstw produkcyjnych zarówno o produkcji jednostkowej, jak i powtarzalnej.
SIMPLE.iMED - oprogramowanie dla szpitali

Platforma SIMPLE.iMED to dedykowane placówkom medycznym rozwiązanie, które dzięki połączeniu systemów klasy ERP, PACS, HIS, RIS, Apteka, Teleradiologia i Rehabilitacja, obejmuje swoją

SIMPLE.ERP - oprogramowanie dla instytutów

SIMPLE.ERP to Zintegrowany System Informatyczny posiadający funkcjonalności dedykowane jednostkom naukowo-badawczym. Umożliwia pracownikom instytutów z poziomu systemu na obsługę

SIMPLE.EDU - oprogramowanie dla uczelni wyższych

Od Uczelni wymaga się transparentności informacji o kondycji finansowej uczelni. Ma to pozwolić studentom na wybór takiej uczelni, która będzie w stanie zapewnić im odpowiednią jakość

Previous Next Play Pause

Back to top