strefa simple banner

SIMPLE skutecznie realizuje plan poprawy wyników

simpleSIMPLE S.A. ma za sobą udany początek roku. W I kwartale przychody Spółki wzrosły o ponad 41% względem roku ubiegłego. SIMPLE konsekwentnie realizuje plan zmian optymalizacyjnych, dzięki czemu odnotowuje dobre wyniki na wszystkich poziomach operacyjnych.


 
W omawianym okresie Spółka kontynuowała dotychczasową działalność obejmującą produkcję, sprzedaż, wdrożenia oraz serwis i utrzymanie systemów wspomagających zarządzanie.
Wyniki Spółki to efekt planu i działań, które opracowaliśmy w zeszłym roku. To przede wszystkim optymalizacja procesów handlowych oraz kontynuacja rozwoju produktów. Dokonaliśmy również zmian w strukturze organizacyjnej – usprawniliśmy cały proces sprzedażowy i realizacyjny. Ważnym elementem naszej strategii jest systematyczne wzbogacanie systemów SIMPLE.ERP i SIMPLE.iMED o nowe obszary funkcjonalne. Dzięki dobrym wynikom Spółka jest gotowa do osiągania założonych celów. - komentuje wyniki Rafał Wnorowski, Prezes Zarządu SIMPLE S.A.
Spółka SIMPLE w pierwszych trzech miesiącach roku wypracowała zarówno 41% wzrost przychodów ze sprzedaży (8,2 mln zł w Q1 2017r), jak i ponad 180% wzrost zysku brutto ze sprzedaży, który osiągnął poziom 4,2 mln zł. Duży skok możemy zauważyć również w odniesieniu do zysku netto, który wyniósł 459 tys. zł, przy stracie na kwotę 2,9 mln zł w roku ubiegłym.

Poprawę możemy zauważyć również w odniesieniu do skonsolidowanych wyników Grupy Kapitałowej SIMPLE, która w I kwartale 2017 r. wygenerowała ponad 8,7 mln zł przychodów ze sprzedaży, uzyskując o ponad 28% wyższy wynik względem analogicznego okresu w roku 2016. Konsekwentnie realizując plan zmian optymalizacyjnych, Grupa obniżyła koszty własne sprzedaży o około 0,5 mln zł, z 5,1 mln zł do 4,5 mln zł. Wpłynęło to na wypracowanie zysku brutto na sprzedaży na poziomie ponad 4,2 mln zł. Przemodelowanie strategii sprzedaży, a także procesów wewnątrz organizacji, pomimo trudnej sytuacji na rynku, wpłynęły na osiągnięcie zysku netto na poziomie 94 tys. zł wobec straty wynoszącej 3,5 mln zł w I kwartale 2016 roku. Co ważne, SIMPLE także poprawiło przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, które wyniosły ponad 1,8 mln zł.
Jestem przekonany, że wszyscy akcjonariusze oraz inwestorzy śledzący wyniki oraz notowania Spółki widzą, że przyjęta przez nas strategia oraz konsekwentna realizacja planu przez cały Zespół ma odzwierciedlanie w coraz to lepszych wynikach i kondycji firmy. Przy okazji publikacji raportu za pierwszy kwartał tego roku, warto wspomnieć o kursie akcji Spółki. W ocenie Zarządu pozostaje on niedoszacowany i mimo stabilnej pozycji SIMPLE oraz wzrostowej tendencji w wynikach - nie uległ on dużej poprawie. - dodaje Rafał Wnorowski, Prezes Zarządu SIMPLE S.A.
Ważnym elementem działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE S.A. jest stałe podnoszenie jakości produktów i świadczonych usług. Spółka chcąc jak najlepiej sprostać oczekiwaniom i nowym potrzebom Klientów zarówno z rynku komercyjnego, jak i publicznego wprowadziła do oferty kilka nowości - m.in. „paczki” gotowych usług oraz dodatkowe moduły oprogramowania SIMPLE.ERP.

W tym roku implementacji nowych modułów rozwiązania SIMPLE.ERP dokonało już ponad 90 klientów. Ponadto jeszcze w bieżącym roku użytkownicy SIMPLE.ERP będą mogli zapoznać się nową wersją systemu.
W ramach optymalizacji procesów handlowych oraz zmaksymalizowania up-sellingu położyliśmy bardzo duży nacisk na wprowadzenie do naszej oferty powtarzalnych „paczek” rozwiązań, które dzięki szybkiej konfiguracji mają zastosowanie u wszystkich Klientów z danej branży. Naszym celem na 2017 rok jest stabilne zwiększanie przychodów i rentowności ze sprzedaży abonamentowej i usług utrzymaniowych oraz dosprzedaży produktów do obecnych Klientów oraz dwucyfrowa dynamika wyników finansowych. - dodaje Rafał Wnorowski, Prezes Zarządu SIMPLE S.A.
Zarząd SIMPLE podjął uchwałę w sprawie propozycji podziału zysku netto spółki za 2016 rok, rekomendując przeznaczenie kwoty 2 492 521 zł na wypłatę dywidendy, łącznie 5 gr na akcję z zysku za 2016r.
W związku z realizacją przyjętych przez Zarząd założeń i poprawą wyników zarówno w ujęciu Grupy jak i Spółki dominującej, wróciliśmy do polityki dywidendowej i zarekomendowaliśmy jej wypłatę. - mówi Rafał Wnorowski, Prezes Zarządu SIMPLE S.A.
Źródło: www.simple.com.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


SIMPLE.GOV - oprogramowanie dla administracji publicznej

Oprogramowanie klasy ERP dla sektora publicznego - SIMPLE.GOV powstało z myślą o instytucjach publicznych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie we współpracy z jednostkami administracji…

SIMPLE.BUD - oprogramowanie ERP dla budownictwa

Rozwiązanie SIMPLE.BUD pomaga osiągać wymierne korzyści w postaci poprawy efektywności, zapewniając szczegółową kontrolę marży i kosztów z podziałem na poszczególne projekty, jednostki…

SIMPLE - oprogramowanie dla transportu, logistyki, spedycji

Aplikacja oferowana przez SIMPLE zapewnia dostęp do informacji na temat lokalizacji pojazdu, umożliwia nadzorowanie wybranych parametrów jego pracy, np.: dotyczących pracy silnika (obroty),

SIMPLE.ERP - oprogramowanie dla chemii i farmacji

System SIMPLE.ERP dostoswany jest do złożonych procesów produkcyjnych występujacych w całej branży farmaceutycznej i chemicznej, na którą składa się nie tylko produkcja tzw. chemikaliów,

SIMPLE.PROD - program ERP do zarządzania produkcją
SIMPLE.PROD to w pełni zintegrowany system informatyczny klasy ERP/MRP II przeznaczony dla przedsiębiorstw produkcyjnych zarówno o produkcji jednostkowej, jak i powtarzalnej.
SIMPLE.iMED - oprogramowanie dla szpitali

Platforma SIMPLE.iMED to dedykowane placówkom medycznym rozwiązanie, które dzięki połączeniu systemów klasy ERP, PACS, HIS, RIS, Apteka, Teleradiologia i Rehabilitacja, obejmuje swoją

SIMPLE.ERP - oprogramowanie dla instytutów

SIMPLE.ERP to Zintegrowany System Informatyczny posiadający funkcjonalności dedykowane jednostkom naukowo-badawczym. Umożliwia pracownikom instytutów z poziomu systemu na obsługę

SIMPLE.EDU - oprogramowanie dla uczelni wyższych

Od Uczelni wymaga się transparentności informacji o kondycji finansowej uczelni. Ma to pozwolić studentom na wybór takiej uczelni, która będzie w stanie zapewnić im odpowiednią jakość

Previous Next Play Pause

Back to top