SIMPLE: Perspektywy ERP 2017

rafal winorowski simpleMiniony rok był bardzo intensywnym okresem dla całego Zespołu Grupy SIMPLE. Chcąc jak najlepiej sprostać oczekiwaniom i nowym potrzebom naszych Klientów zarówno z rynku komercyjnego jak i publicznego, przygotowaliśmy i wprowadziliśmy do oferty kilka nowości - m.in. „paczki” gotowych usług oraz dodatkowe moduły oprogramowania SIMPLE.ERP.

Rafał Wnorowski - Prezes Zarządu Simple S.A.Już teraz Klienci Spółki mają możliwość skorzystania z dodatkowych funkcjonalności przygotowanych w ramach nowych obszarów wraz z towarzyszącym im specjalnym pakietem usług, skracającym czas potrzebny do zaimplementowania rozszerzenia. Tak jak zakładaliśmy ta forma spotkała się z dużym zainteresowaniem wśród naszych Użytkowników. Klienci w szybszy i łatwiejszy sposób mogą zacząć korzystać z nowych funkcjonalności – podnosząc komfort i poziom ergonomii codziennej pracy.

Użytkownicy SIMPLE.ERP już pod koniec pierwszej połowy 2017 roku będą mogli również zapoznać się nową wersją systemu. Nie chciałbym zdradzać już teraz za wiele, ale na pewno wiązać się to będzie z nowym, odświeżonym wyglądem aplikacji oraz dostępnością przez przeglądarkę internetową i jeszcze większą ilością modułów przystosowanych do pracy na urządzeniach mobilnych.

Oczywiście w naszych planach nie mogło zabraknąć także działań mających na celu pozyskanie nowych kontraktów, tak jak to miało miejsce w roku ubiegłym, w którym udało nam się podpisać kilka znaczących umów.

Wśród nich m.in. na wsparcie logistyki Przewozów Regionalnych - największego kolejowego przewoźnika w Polsce, u którego wdrożenie rozwiązania SIMPLE umożliwi redukcję kosztów działań operacyjnych oraz ujednolicenie procesów i usług w skali całej organizacji, a także na dostawę systemu do SINEVIA – Zakładów Budowlano Remontowych WAM – realizacja tego projektu ma na celu zwiększenie rentowności i efektywności świadczonych usług oraz usprawnienie komunikacji wewnątrz organizacji. Nie mógłbym również nie wspomnieć o Łódzkiej Spółce Infrastrukturalnej, gdzie oprogramowanie SIMPLE.ERP zwiększy efektywność procesów zarządczych, czy o umowach z Akademią Muzyczną im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, słynną Państwową Wyższą Szkołą Filmową Telewizyjną i Teatralną im. Leona Schillera w Łodzi.

Do tego dochodzą również wygrane postępowania na rynku medycznym, z tych najświeższych w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach, w Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Kole czy w Centrum Medycznym HCP – gdzie przeprowadzimy bardzo kompleksową informatyzację, dostarczając obszary części białej jak i administracyjno-zarządczej, które wspomogą świadczenie usług medycznych na najwyższym poziomie w połączeniu z optymalizacją kosztów działalności jednostki. W ubiegłym roku, mimo ograniczenia dostępu do środków unijnych, również wielu klientów z sektora przemysłowego zdecydowało się na rozpoczęcie współpracy z Grupą SIMPLE.

Dodatkowo podsumowując 2016 rok nie można zapomnieć o zakończonych dużych projektach wdrożeniowych, realizowanych przez ekspertów Spółki zarówno w komercji jak i na rynku publicznym. Wobec 2017 roku mamy bardzo ambitne plany, zarówno te dotyczące oprogramowania - będziemy skupiać się na dalszym wzbogacaniu oferty produktowej SIMPLE, aby jeszcze chętniej była wybierana przez naszych Klientów, jak i wobec naszego rozwoju jako organizacja.
 

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


SIMPLE.GOV - oprogramowanie dla administracji publicznej

Oprogramowanie klasy ERP dla sektora publicznego - SIMPLE.GOV powstało z myślą o instytucjach publicznych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie we współpracy z jednostkami administracji…

SIMPLE.BUD - oprogramowanie ERP dla budownictwa

Rozwiązanie SIMPLE.BUD pomaga osiągać wymierne korzyści w postaci poprawy efektywności, zapewniając szczegółową kontrolę marży i kosztów z podziałem na poszczególne projekty, jednostki…

SIMPLE - oprogramowanie dla transportu, logistyki, spedycji

Aplikacja oferowana przez SIMPLE zapewnia dostęp do informacji na temat lokalizacji pojazdu, umożliwia nadzorowanie wybranych parametrów jego pracy, np.: dotyczących pracy silnika (obroty),

SIMPLE.ERP - oprogramowanie dla chemii i farmacji

System SIMPLE.ERP dostoswany jest do złożonych procesów produkcyjnych występujacych w całej branży farmaceutycznej i chemicznej, na którą składa się nie tylko produkcja tzw. chemikaliów,

SIMPLE.PROD - program ERP do zarządzania produkcją
SIMPLE.PROD to w pełni zintegrowany system informatyczny klasy ERP/MRP II przeznaczony dla przedsiębiorstw produkcyjnych zarówno o produkcji jednostkowej, jak i powtarzalnej.
SIMPLE.iMED - oprogramowanie dla szpitali

Platforma SIMPLE.iMED to dedykowane placówkom medycznym rozwiązanie, które dzięki połączeniu systemów klasy ERP, PACS, HIS, RIS, Apteka, Teleradiologia i Rehabilitacja, obejmuje swoją

SIMPLE.ERP - oprogramowanie dla instytutów

SIMPLE.ERP to Zintegrowany System Informatyczny posiadający funkcjonalności dedykowane jednostkom naukowo-badawczym. Umożliwia pracownikom instytutów z poziomu systemu na obsługę

SIMPLE.EDU - oprogramowanie dla uczelni wyższych

Od Uczelni wymaga się transparentności informacji o kondycji finansowej uczelni. Ma to pozwolić studentom na wybór takiej uczelni, która będzie w stanie zapewnić im odpowiednią jakość

Previous Next Play Pause

Back to top