strefa simple banner

Uniwersyt Technologiczno – Przyrodniczy w Bydgoszczy z SIMPLE.EDU

SIMPLE - systemy ERP, ERPFirma SIMPLE S.A., w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, zawarła Umowę z Uniwersytetem Technologiczno – Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy na budowę Zintegrowanego Systemu Informatycznego Zarządzania Uczelnią w ramach realizacji projektu „Nowa jakość w UTP”.
Projekt przewiduje wdrożenie systemu SIMPLE.EDU w obszarach:
 • Raportowania i budżetowania (kontrolingu) – system klasy BI
 • Elektronicznego obiegu dokumentów
 • System HRM z portalem pracowniczym
 • Finansowo – księgowym
 • Kadrowo – płacowym
 • Planowania i zarządzania inwestycjami 
 • Gospodarki remontowej
 • Zarządzania nieruchomościami
 • Gospodarki magazynowej i zamówień publicznych
 • Majątku trwałego
 • Ewidencji sprzedaży
 • Obsługi toku studiów – system dziekanatowy
Dzięki rozbudowie projektu o narzędzie klasy BI, Władze Uczelni będą mogły w pełni kontrolować i zarządzać budżetami Jednostki.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy jest wieloprofilową uczelnią kształcącą inżynierów, jedyną w regionie integrującą nauki rolnicze i techniczne. Obecnie na siedmiu wydziałach, w jednostkach międzywydziałowych oraz w Administracji zatrudnionych jest 1300 pracowników. Uczelnia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz doktoranckich i podyplomowych kształci około 10 000 studentów.

Źródło: www.simple.com.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


SIMPLE.GOV - oprogramowanie dla administracji publicznej

Oprogramowanie klasy ERP dla sektora publicznego - SIMPLE.GOV powstało z myślą o instytucjach publicznych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie we współpracy z jednostkami administracji…

SIMPLE.BUD - oprogramowanie ERP dla budownictwa

Rozwiązanie SIMPLE.BUD pomaga osiągać wymierne korzyści w postaci poprawy efektywności, zapewniając szczegółową kontrolę marży i kosztów z podziałem na poszczególne projekty, jednostki…

SIMPLE - oprogramowanie dla transportu, logistyki, spedycji

Aplikacja oferowana przez SIMPLE zapewnia dostęp do informacji na temat lokalizacji pojazdu, umożliwia nadzorowanie wybranych parametrów jego pracy, np.: dotyczących pracy silnika (obroty),

SIMPLE.ERP - oprogramowanie dla chemii i farmacji

System SIMPLE.ERP dostoswany jest do złożonych procesów produkcyjnych występujacych w całej branży farmaceutycznej i chemicznej, na którą składa się nie tylko produkcja tzw. chemikaliów,

SIMPLE.PROD - program ERP do zarządzania produkcją
SIMPLE.PROD to w pełni zintegrowany system informatyczny klasy ERP/MRP II przeznaczony dla przedsiębiorstw produkcyjnych zarówno o produkcji jednostkowej, jak i powtarzalnej.
SIMPLE.iMED - oprogramowanie dla szpitali

Platforma SIMPLE.iMED to dedykowane placówkom medycznym rozwiązanie, które dzięki połączeniu systemów klasy ERP, PACS, HIS, RIS, Apteka, Teleradiologia i Rehabilitacja, obejmuje swoją

SIMPLE.ERP - oprogramowanie dla instytutów

SIMPLE.ERP to Zintegrowany System Informatyczny posiadający funkcjonalności dedykowane jednostkom naukowo-badawczym. Umożliwia pracownikom instytutów z poziomu systemu na obsługę

SIMPLE.EDU - oprogramowanie dla uczelni wyższych

Od Uczelni wymaga się transparentności informacji o kondycji finansowej uczelni. Ma to pozwolić studentom na wybór takiej uczelni, która będzie w stanie zapewnić im odpowiednią jakość

Previous Next Play Pause

Back to top