strefa simple banner

Jak zwiększyć zysk operacyjny w firmie produkcyjnej?

simpleZwiększenie zysku w firmie produkcyjnej możemy osiągnąć głównie poprzez obniżenie kosztów produkcji i skuteczną politykę sprzedaży. Wiąże się to z promowaniem wyrobów zapewniających realizację najwyższych marży oraz pełnym wykorzystaniem mocy produkcyjnych. Prowadzenie skutecznej polityki sprzedaży nie jest możliwe bez rzetelnej informacji o rzeczywistych kosztach produkcji na poziomie poszczególnych wyrobów.

 
Jak zatem ustalić optymalną z punktu widzenia maksymalizacji zysku strukturę asortymentową sprzedawanych wyrobów? Odpowiedź na to pytanie przedstawi w dzisiejszym materiale nasz Ekspert. Zapraszamy do materiału Marka Walentynowicza – Eksperta oraz Architekta Rozwiązań Biznesowych w SIMPLE S.A.

Ustalenie optymalnej listy wytwarzanych wyrobów to przede wszystkim odpowiedź na pytanie czy bardziej opłaca się produkować wyrób A czy wyrób B. Uzyskanie jej nie jest możliwe bez prawidłowej informacji o wysokości marż, realizowanych w wyniku sprzedaży poszczególnych produktów i wymaga rzetelnych danych o kosztach ich wytworzenia. Niestety informacja o rzeczywistych kosztach poszczególnych wyrobów, uzyskiwana z obszaru księgowości w warunkach prowadzenia rachunku kosztów pełnych, może być silnie zniekształcona poprzez rozliczenie kosztów pośrednich. W konsekwencji otrzymujemy nieprawdziwą informację o rentowności poszczególnych produktów, co uniemożliwia prowadzenie skutecznej polityki sprzedaży.

Metodą, która eliminuje wymienione problemy, jest zastosowanie jako rachunku uzupełniającego rachunku kosztów zmiennych, zależnych od skali produkcji w okresie. Umożliwi to wycenę kosztów poszczególnych wyrobów na poziomie rzeczywistych kosztów zmiennych obejmujących bezpośrednie materiały i robociznę, zmienne koszty pośrednio produkcyjne oraz ewentualnie pozostałe koszty zmienne. Dzięki czemu ustalimy rzeczywistą rentowność poszczególnych wyrobów, będącą różnicą pomiędzy realizowaną ceną sprzedaży, a zmiennym kosztem wytworzenia. Ustalona tą metodą rentowność nie jest zniekształcona poprzez obciążenie poszczególnych produktów częścią kosztów stałych. Dodatkowo w wyniku zastosowania tego rachunku uzyskujemy określenie progu rentowności dla poszczególnych produktów, który pozwala nam odpowiedzieć na pytanie do jakiego poziomu możemy obniżyć standardową cenę sprzedaży dla zamówień dodatkowych. Odpowiedź na to pytanie jest szczególnie istotna w przypadku, kiedy posiadamy nie w pełni wykorzystane moce produkcyjne, a nasi klienci są skłonni złożyć dodatkowe zamówienia w przypadku otrzymania rabatów.

Zastosowanie rachunku kosztów zmiennych wymaga wprowadzenia podziału na koszty stałe i zmienne oraz prowadzenia w odpowiedni sposób ewidencji kosztów w ramach Zespołu 5 Planu Kont. Oczywiście nie jest to możliwe bez wsparcia odpowiedniego systemu informatycznego, umożliwiającego wprowadzenie rachunku kosztów zmiennych oraz tworzenie w oparciu o te informacje list „najbardziej dochodowych produktów”, a także wyznaczanie minimalnych cen sprzedaży dla poszczególnych wyrobów.

Wszystkich Klientów zainteresowanych konsultacjami w zakresie optymalizacji struktury asortymentowej sprzedawanych produktów, zachęcamy do kontaktu z naszymi Specjalistami oraz sprawdzenia możliwości systemu SIMPLE.ERP podczas prezentacji.

Autor: Marek Walentynowicz, Architekt Rozwiązań Biznesowych w SIMPLE S.A.
Źródło: www.simple.com.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


SIMPLE.GOV - oprogramowanie dla administracji publicznej

Oprogramowanie klasy ERP dla sektora publicznego - SIMPLE.GOV powstało z myślą o instytucjach publicznych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie we współpracy z jednostkami administracji…

SIMPLE.BUD - oprogramowanie ERP dla budownictwa

Rozwiązanie SIMPLE.BUD pomaga osiągać wymierne korzyści w postaci poprawy efektywności, zapewniając szczegółową kontrolę marży i kosztów z podziałem na poszczególne projekty, jednostki…

SIMPLE - oprogramowanie dla transportu, logistyki, spedycji

Aplikacja oferowana przez SIMPLE zapewnia dostęp do informacji na temat lokalizacji pojazdu, umożliwia nadzorowanie wybranych parametrów jego pracy, np.: dotyczących pracy silnika (obroty),

SIMPLE.ERP - oprogramowanie dla chemii i farmacji

System SIMPLE.ERP dostoswany jest do złożonych procesów produkcyjnych występujacych w całej branży farmaceutycznej i chemicznej, na którą składa się nie tylko produkcja tzw. chemikaliów,

SIMPLE.PROD - program ERP do zarządzania produkcją
SIMPLE.PROD to w pełni zintegrowany system informatyczny klasy ERP/MRP II przeznaczony dla przedsiębiorstw produkcyjnych zarówno o produkcji jednostkowej, jak i powtarzalnej.
SIMPLE.iMED - oprogramowanie dla szpitali

Platforma SIMPLE.iMED to dedykowane placówkom medycznym rozwiązanie, które dzięki połączeniu systemów klasy ERP, PACS, HIS, RIS, Apteka, Teleradiologia i Rehabilitacja, obejmuje swoją

SIMPLE.ERP - oprogramowanie dla instytutów

SIMPLE.ERP to Zintegrowany System Informatyczny posiadający funkcjonalności dedykowane jednostkom naukowo-badawczym. Umożliwia pracownikom instytutów z poziomu systemu na obsługę

SIMPLE.EDU - oprogramowanie dla uczelni wyższych

Od Uczelni wymaga się transparentności informacji o kondycji finansowej uczelni. Ma to pozwolić studentom na wybór takiej uczelni, która będzie w stanie zapewnić im odpowiednią jakość

Previous Next Play Pause

Back to top