strefa simple banner

Od czego rozpocząć implementację koncepcji Przemysł 4.0 - część 1

simplePrzemysł 4.0 to ogólna koncepcja odnosząca się do idei integracji inteligentnych maszyn, systemów i ludzi. Coraz powszechniejsza automatyzacja z zaawansowanym przetwarzaniem i wymianą danych pozwala bardziej optymalnie zarządzać procesami produkcyjnymi oraz zwiększać wydajność wytwarzanych produktów. Ręczna analiza tak dużych zbiorów danych jest niemożliwa, dlatego tak istotne znaczenie ma integracja poszczególnych elementów całej infrastruktury. I tu z pomocą przychodzi Internet Rzeczy (IoT), a nawet bardziej jego przemysłowa odmiana (IIoT).
Przepływ informacji może być realizowany w dwóch płaszczyznach. Kierunek pionowy oznacza przekazanie informacji pomiędzy jednostkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa, poziomy natomiast pomiędzy zasobami zaangażowanymi w proces produkcji w tym również pomiędzy systemami IT. Nie należy jednak zapominać, że idea Przemysłu 4.0 nie zamyka się tylko na proces produkcji, obejmuje ona cały proces od złożenia zamówienia, dostarczenia materiałów, produkcję aż do wysyłki i usług posprzedażowych. Oznacza to, że powinniśmy myśleć o integracji z całym ekosystemem, w skład którego wchodzą nasi odbiorcy i dostawcy.

Dzięki połączeniu w jednolitą sieć i wymianie danych pomiędzy systemami będzie można produkować szybciej i efektywniej, reagując na zdarzenia zewnętrzne i indywidualne potrzeby klientów. W konsekwencji maszyny same będą mogły dostosowywać harmonogram swojej pracy do otoczenia.

Niestety niewiele polskich firm jest gotowych na wdrożenie idei Przemysłu 4.0. Przestarzałe maszyny, które nie posiadają interfejsów komunikacyjnych, czy też brak oprogramowania do zarządzania produkcją to tylko niektóre czynniki blokujące. Nie oznacza to jednak, że nie możemy rozpocząć procesu implementacji już teraz. Wdrożenie całej idei może potrwać wiele lat i obejmuje większość realizowanych procesów.

Zacznijmy więc od początku. W wielu firmach jest to przyjęcie zamówienia od odbiorcy. Zamówienia powinny wpływać bezpośrednio do naszego systemu ERP, bez ingerencji użytkownika. W przypadku zamówień na towary dostępne w magazynie i dla zaufanych odbiorców zamówienie może zostać automatycznie zaakceptowane na podstawie zdefiniowanych parametrów oraz od razu przekazane do pakowania. Faktura sprzedaży zostanie wygenerowana przez system i przesłana na adres mailowy odbiorcy. Jeżeli zamówienie dotyczy wyrobów, które musimy wyprodukować, po zaplanowaniu produkcji odbiorca otrzyma potwierdzenie z planowaną datą dostawy.

Obecnie najbardziej popularnym rozwiązaniem jest wdrożenie usługi opartej o EDI (Electronic Data Interchange). Niestety nie jest to rozwiązanie idealne, ponieważ wymaga wykonania akcji przez użytkownika i w dalszym ciągu mamy element pośredni w postaci serwera usługi EDI. Innym rozwiązaniem jest uruchomienie dedykowanej platformy do obsługi zamówień poprzez www. Sam portal jest tylko innym widokiem na własny system ERP, udostępniony klientom. Zamówienia internetowe pozwalają na zdalną obsługę sieci sprzedaży w modelu Business to Business. Klient otrzymuje dedykowany dostęp do oferty handlowej, wygodny sposób złożenia oraz monitorowanie stanu realizacji zamówienia. Takie rozwiązanie pozwala na skrócenie czasu obsługi i realizacji zamówienia oraz na automatyzację procesów. Dostępne jest również w trybie 24/7 i z dowolnego zakątka świata.

Oczywiście najbardziej pożądanym rozwiązaniem jest połączenie naszego systemu ERP z systemem odbiorcy. Najczęściej do tego celu wykorzystywane są mechanizmy WebServices i szyna ESB. Takie rozwiązanie pozwala na oparcie komunikacji pomiędzy systemami na zdarzeniach. Zatwierdzenie dokumentu zamówienia w systemie naszego odbiorcy spowoduje, że po kilku sekundach zostanie on utworzony w naszym systemie. Zdefiniowane akcje pozwolą na automatyczne aktualizacje statusów w systemach naszych odbiorców. Oczywiście nasza faktura sprzedaży automatycznie zostanie dokumentem zakupu w systemie odbiorcy. Taka integracja systemów jest tym, co wpisuje się w ideę Przemysłu 4.0.

A co się stanie gdy to My będziemy chcieli wysłać zamówienie do naszego dostawcy? Proces powinien zadziałać dokładnie w drugą stronę, ale o tym w następnej części Eksperckiego Piątku.

Autor: Andrzej Kuś Ekspert SIMPLE z dziedziny Zintegrowanych Systemów Informatycznych
Źródło: www.simple.com.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


SIMPLE.GOV - oprogramowanie dla administracji publicznej

Oprogramowanie klasy ERP dla sektora publicznego - SIMPLE.GOV powstało z myślą o instytucjach publicznych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie we współpracy z jednostkami administracji…

SIMPLE.BUD - oprogramowanie ERP dla budownictwa

Rozwiązanie SIMPLE.BUD pomaga osiągać wymierne korzyści w postaci poprawy efektywności, zapewniając szczegółową kontrolę marży i kosztów z podziałem na poszczególne projekty, jednostki…

SIMPLE - oprogramowanie dla transportu, logistyki, spedycji

Aplikacja oferowana przez SIMPLE zapewnia dostęp do informacji na temat lokalizacji pojazdu, umożliwia nadzorowanie wybranych parametrów jego pracy, np.: dotyczących pracy silnika (obroty),

SIMPLE.ERP - oprogramowanie dla chemii i farmacji

System SIMPLE.ERP dostoswany jest do złożonych procesów produkcyjnych występujacych w całej branży farmaceutycznej i chemicznej, na którą składa się nie tylko produkcja tzw. chemikaliów,

SIMPLE.PROD - program ERP do zarządzania produkcją
SIMPLE.PROD to w pełni zintegrowany system informatyczny klasy ERP/MRP II przeznaczony dla przedsiębiorstw produkcyjnych zarówno o produkcji jednostkowej, jak i powtarzalnej.
SIMPLE.iMED - oprogramowanie dla szpitali

Platforma SIMPLE.iMED to dedykowane placówkom medycznym rozwiązanie, które dzięki połączeniu systemów klasy ERP, PACS, HIS, RIS, Apteka, Teleradiologia i Rehabilitacja, obejmuje swoją

SIMPLE.ERP - oprogramowanie dla instytutów

SIMPLE.ERP to Zintegrowany System Informatyczny posiadający funkcjonalności dedykowane jednostkom naukowo-badawczym. Umożliwia pracownikom instytutów z poziomu systemu na obsługę

SIMPLE.EDU - oprogramowanie dla uczelni wyższych

Od Uczelni wymaga się transparentności informacji o kondycji finansowej uczelni. Ma to pozwolić studentom na wybór takiej uczelni, która będzie w stanie zapewnić im odpowiednią jakość

Previous Next Play Pause

Back to top