strefa simple banner

Jak zminimalizować ilość braków w procesie produkcji

simpleWiele firm ma problemy z minimalizacją ilości braków, występujących w trakcie procesów produkcyjnych. Wadliwe produkty z jednej strony zwiększają koszty produkcji, a z drugiej angażują dodatkowy potencjał wytwórczy do procesów naprawy braków naprawialnych. W efekcie utrzymanie planowanej marży, ani terminów dostarczenia zlecenia nie jest możliwe. Zatem jak zminimalizować poziom braków i to nawet o 45%?

Celem każdej firmy przemysłowej jest produkcja bezbrakowa, ponieważ ich wyeliminowanie umożliwia obniżenie kosztów jednostkowych wytwarzanych produktów. Wykluczenie produktów wadliwych z procesów wytwórczych nie jest możliwe bez zidentyfikowania przyczyny ich powstawania oraz odpowiedniego systemu zarządzania produkcją, zintegrowanego ze stanowiskami pomiarowo-kontrolnymi. Oczywiście większość systemów informatycznych, które służą do zarządzania procesami produkcyjnymi, umożliwia ewidencję ilościową braków, ale kluczowe jest w jaki sposób i na jakim poziomie szczegółowości prowadzana jest taka ewidencja. Dlatego tak ważne jest wybranie właściwego rozwiązania i doświadczonego dostawcy, który zapewni prawidłowo przeprowadzone wdrożenie.

Odpowiednio dobrany i zaimplementowany system do zarządzania produkcji zapewnia rejestrację braków oraz przyczyn ich powstawania w najbardziej ergonomiczny sposób, np. przy wykorzystaniu paneli dotykowych. Rejestracja produktów niespełniających norm jakościowych może być prowadzona na poziomie poszczególnych operacji technologicznych. Takie rozwiązanie umożliwia zmniejszenie kosztów produkcji poprzez eliminację braków z procesu wytwórczego na etapie operacji, w trakcie której zidentyfikowano wadliwy produkt. Brak nienaprawialny nie przechodzi do kolejnej operacji technologicznej i w związku z tym nie generuje dalszych kosztów wytworzenia. Jednocześnie identyfikacja braków na poziomie operacji technologicznych wraz z przyczynami powstawania umożliwia modyfikację stosowanych technologii w taki sposób, aby zapewnić eliminację lub zmniejszenie ilości powstających braków.

Nowoczesne systemy ERP zapewniają również bardzo ważną dla prowadzenia kontroli jakościowej wytwarzanych produktów integrację z urządzeniami pomiarowo-kontrolnymi, w tym urządzeniami automatycznymi (np. wagami, czy zautomatyzowanymi liniami produkcyjnymi). Dodatkowo firma zyskuje optymalną rejestrację przebiegów procesów produkcyjnych, dzięki dostosowaniu sposobu ewidencji oraz urządzeń typu panele dotykowe, czy kioski informacyjne do swoich potrzeb w taki sposób, aby zminimalizować czas rejestracji do niezbędnego minimum.

Wszystkich Klientów zainteresowanych konsultacjami w zakresie minimalizacji braków oraz wdrożeniem nowoczesnych rozwiązań do zarządzania procesami produkcyjnymi zachęcamy do kontaktu z naszymi Specjalistami. Wykorzystanie możliwości systemu SIMPLE.ERP z jednej strony zapewni właściwą ewidencję produktów wadliwych, dzięki której osiągniemy minimalizację ilości braków, a z drugiej strony zapewni minimalizację czasu rejestracji braków, co spowoduje że czas pracy pracowników produkcyjnych będzie wykorzystywany przede wszystkim w celu wytwarzania produktów, a nie rejestracji ilości produktów wytworzonych.

Autor: Marek Walentynowicz, Architekt Rozwiązań Biznesowych w SIMPLE S.A.
Źródło: www.simple.com.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


SIMPLE.GOV - oprogramowanie dla administracji publicznej

Oprogramowanie klasy ERP dla sektora publicznego - SIMPLE.GOV powstało z myślą o instytucjach publicznych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie we współpracy z jednostkami administracji…

SIMPLE.BUD - oprogramowanie ERP dla budownictwa

Rozwiązanie SIMPLE.BUD pomaga osiągać wymierne korzyści w postaci poprawy efektywności, zapewniając szczegółową kontrolę marży i kosztów z podziałem na poszczególne projekty, jednostki…

SIMPLE - oprogramowanie dla transportu, logistyki, spedycji

Aplikacja oferowana przez SIMPLE zapewnia dostęp do informacji na temat lokalizacji pojazdu, umożliwia nadzorowanie wybranych parametrów jego pracy, np.: dotyczących pracy silnika (obroty),

SIMPLE.ERP - oprogramowanie dla chemii i farmacji

System SIMPLE.ERP dostoswany jest do złożonych procesów produkcyjnych występujacych w całej branży farmaceutycznej i chemicznej, na którą składa się nie tylko produkcja tzw. chemikaliów,

SIMPLE.PROD - program ERP do zarządzania produkcją
SIMPLE.PROD to w pełni zintegrowany system informatyczny klasy ERP/MRP II przeznaczony dla przedsiębiorstw produkcyjnych zarówno o produkcji jednostkowej, jak i powtarzalnej.
SIMPLE.iMED - oprogramowanie dla szpitali

Platforma SIMPLE.iMED to dedykowane placówkom medycznym rozwiązanie, które dzięki połączeniu systemów klasy ERP, PACS, HIS, RIS, Apteka, Teleradiologia i Rehabilitacja, obejmuje swoją

SIMPLE.ERP - oprogramowanie dla instytutów

SIMPLE.ERP to Zintegrowany System Informatyczny posiadający funkcjonalności dedykowane jednostkom naukowo-badawczym. Umożliwia pracownikom instytutów z poziomu systemu na obsługę

SIMPLE.EDU - oprogramowanie dla uczelni wyższych

Od Uczelni wymaga się transparentności informacji o kondycji finansowej uczelni. Ma to pozwolić studentom na wybór takiej uczelni, która będzie w stanie zapewnić im odpowiednią jakość

Previous Next Play Pause

Back to top