strefa simple banner

Relacja z sympozjum dla Instytutów

W dniach 14-15.01.2015 odbyło się kolejne już szkolenie z cyklu Efektywne zarządzanie budżetem przygotowanego przez Grupę Kapitałową SIMPLE przy współpracy z Uniwersytetem Łódzkim. Tematem styczniowego sympozjum było „Zarządzanie kosztami projektów naukowo – badawczych”. Uczestnikami projektu były osoby zaangażowane w proces realizacji i rozliczania projektów naukowo – badawczych.


Szkolenie poprowadził specjalista z zakresu rachunkowości zarządczej i analizy finansowej dr Jacek Kalinowski. Ogromne zainteresowanie tematyką sprawnego rozliczania projektów i skutecznego budżetowania kosztów zgromadziło w Hotelu Narvil w

Serocku ponad 100 osób reprezentujących jednostki naukowo – badawcze z całej Polski.

Uzupełnieniem przeprowadzonych wykładów były panele dyskusyjne na temat znaczenia rozwiązań informatycznych w procesie skutecznego zarządzania budżetem realizowanych projektów. Uczestnicy poznali narzędzia usprawniające zarządzanie Instytutem, budżetowanie projektów oraz rozliczanie Grantów. Doradca ds. Dofinansowań przybliżył słuchaczom najbliższe perspektywy unijne, których beneficjentami mogą być jednostki naukowo – badawcze, wskazał punkty, na które należy zwrócić szczególną uwagę.

SIMPLE współpracujące od ponad 25 lat z instytucjami z sektora publicznego oraz aktywnie uczestniczy w procesie pogłębiania wiedzy na temat korzyści płynących z wykorzystywania nowoczesnych technologii.

Chcąc ułatwić dostęp do wiedzy praktycznej w zakresie funkcjonalności i możliwości Zintegrowanych Systemów Informatycznych pod kątem Budżetowania i Zarządzania, SIMPLE podjęło się organizacji cyklu szkoleń, adresowanego do kadry zarządzającej w szpitalach i instytutach badawczo-naukowych.

Projekt ma charakter prospołeczny oraz edukacyjny. Podczas certyfikowanych szkoleń szerzona jest wiedza z zakresu właściwego budżetowania i rozliczania kosztów oraz praktycznego wykorzystania technologii IT w dobie wymogów ustawowych.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


SIMPLE.GOV - oprogramowanie dla administracji publicznej

Oprogramowanie klasy ERP dla sektora publicznego - SIMPLE.GOV powstało z myślą o instytucjach publicznych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie we współpracy z jednostkami administracji…

SIMPLE.BUD - oprogramowanie ERP dla budownictwa

Rozwiązanie SIMPLE.BUD pomaga osiągać wymierne korzyści w postaci poprawy efektywności, zapewniając szczegółową kontrolę marży i kosztów z podziałem na poszczególne projekty, jednostki…

SIMPLE - oprogramowanie dla transportu, logistyki, spedycji

Aplikacja oferowana przez SIMPLE zapewnia dostęp do informacji na temat lokalizacji pojazdu, umożliwia nadzorowanie wybranych parametrów jego pracy, np.: dotyczących pracy silnika (obroty),

SIMPLE.ERP - oprogramowanie dla chemii i farmacji

System SIMPLE.ERP dostoswany jest do złożonych procesów produkcyjnych występujacych w całej branży farmaceutycznej i chemicznej, na którą składa się nie tylko produkcja tzw. chemikaliów,

SIMPLE.PROD - program ERP do zarządzania produkcją
SIMPLE.PROD to w pełni zintegrowany system informatyczny klasy ERP/MRP II przeznaczony dla przedsiębiorstw produkcyjnych zarówno o produkcji jednostkowej, jak i powtarzalnej.
SIMPLE.iMED - oprogramowanie dla szpitali

Platforma SIMPLE.iMED to dedykowane placówkom medycznym rozwiązanie, które dzięki połączeniu systemów klasy ERP, PACS, HIS, RIS, Apteka, Teleradiologia i Rehabilitacja, obejmuje swoją

SIMPLE.ERP - oprogramowanie dla instytutów

SIMPLE.ERP to Zintegrowany System Informatyczny posiadający funkcjonalności dedykowane jednostkom naukowo-badawczym. Umożliwia pracownikom instytutów z poziomu systemu na obsługę

SIMPLE.EDU - oprogramowanie dla uczelni wyższych

Od Uczelni wymaga się transparentności informacji o kondycji finansowej uczelni. Ma to pozwolić studentom na wybór takiej uczelni, która będzie w stanie zapewnić im odpowiednią jakość

Previous Next Play Pause

Back to top