simpleSpółka SIMPLE podpisała kolejny na przestrzeni zaledwie kilku ostatnich tygodni kontrakt na dostarczenie i wdrożenie systemu do zarządzania uczelnią. Zawarta z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu umowa obejmuje dostawę systemu SIMPLE.EDU w części administracyjno-zarządczej wraz z Portalem Pracowniczym, Elektronicznym Obiegiem Dokumentów i Kontrolingiem. Wartość kontraktu to blisko 12 mln zł.


UMK w wyniku postępowania przetargowego wybrał ofertę złożoną przez Spółkę SIMPLE, która dostarczy Zintegrowany System Informatyczny zapewniający pełną obsługę kluczowych procesów. System wpłynie na podniesienie efektywności i wesprze Uczelnię w podejmowaniu codziennych decyzji, operatywnym zarządzaniu płynnością finansową oraz umożliwi dalszy dynamiczny rozwój Uniwersytetu w oparciu o jego zasoby intelektualne.
Nasza oferta po raz kolejny spotkała się z uznaniem tak dużej i znaczącej polskiej uczelni. Ten i ostatnio zawarte kontrakty są najlepszym potwierdzeniem dopasowania oferty SIMPLE do potrzeb rynku edukacyjnego. Tworzymy i dostarczamy systemy, które nie tylko stanowią narzędzie do wsparcia bieżącego działania i zarządzania Uniwersytetem, ale również przekładają się na umożliwienie dalszego rozwoju i wykorzystanie ich potencjału oraz zasobów intelektualnych. Kompleksowość systemu SIMPLE.EDU sprawia, że polskie uczelnie chętnie z niego korzystają. Jestem przekonany, że zaoferowane rozwiązanie sprosta wymaganiom Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, będąc nieodzownym wsparciem w podejmowaniu ważnych i codziennych decyzji. Liczymy na to, że podobnych projektów w następnym roku będzie jeszcze więcej – komentuje Rafał Wnorowski, Prezes Zarządu SIMPLE S.A.
Projekt charakteryzuje się bardzo rozbudowaną specyfikacją i szczegółowością wymagań - to jeden z większych kontraktów podpisanych przez SIMPLE na przestrzeni ostatnich lat w segmencie edukacyjnym.
Projekt pod względem potrzeb Klienta charakteryzuje się wysokim stopniem szczegółowości, stawia przed SIMPLE wiele wymagań, naprzeciw którym wychodzimy z całym bagażem doświadczeń z ukończonych sukcesem wdrożeń ZSI w uczelniach . Jestem pewien, że w efekcie końcowym te działania przełożą się na efektywne i sprawne zarządzanie Uniwersytetem. Liczymy także na to, że ten projekt będzie modelowym wdrożeniem w skali wszystkich polskich uczelni – dodaje Prezes.
SIMPLE jest obecnie liderem wśród dostawców zintegrowanych systemów informatycznych dla branży edukacyjnej. Dotychczas dostarczyliśmy rozwiązanie do ponad 80 Uczelni. Od lat pokazujemy jak skutecznie wykorzystywać system, aby zwiększyć efektywność i poprawić zarządzanie procesami wewnątrz organizacji.
Spółka SIMPLE przeprowadziła wiele projektów z zakresu informatyzacji Szkół Wyższych. Naszym Klientom oferujemy i zapewniamy pełną gamę nie tylko dedykowanych systemów i aplikacji, ale również usług – świadczonych przez najlepszych na rynku Ekspertów. Stawiamy na kompleksowe i indywidualne podejście na każdym etapie współpracy, od wdrożenia po świadczenie usług gwarancyjnych i serwisowych dla zaimplementowanych rozwiązań – dodaje Daniel Fryga, Wiceprezes Zarządu SIMPLE S.A.
Źródło: www.simple.com.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


SIMPLE.GOV - oprogramowanie dla administracji publicznej

Oprogramowanie klasy ERP dla sektora publicznego - SIMPLE.GOV powstało z myślą o instytucjach publicznych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie we współpracy z jednostkami administracji…

SIMPLE.BUD - oprogramowanie ERP dla budownictwa

Rozwiązanie SIMPLE.BUD pomaga osiągać wymierne korzyści w postaci poprawy efektywności, zapewniając szczegółową kontrolę marży i kosztów z podziałem na poszczególne projekty, jednostki…

SIMPLE - oprogramowanie dla transportu, logistyki, spedycji

Aplikacja oferowana przez SIMPLE zapewnia dostęp do informacji na temat lokalizacji pojazdu, umożliwia nadzorowanie wybranych parametrów jego pracy, np.: dotyczących pracy silnika (obroty),

SIMPLE.ERP - oprogramowanie dla chemii i farmacji

System SIMPLE.ERP dostoswany jest do złożonych procesów produkcyjnych występujacych w całej branży farmaceutycznej i chemicznej, na którą składa się nie tylko produkcja tzw. chemikaliów,

SIMPLE.PROD - program ERP do zarządzania produkcją
SIMPLE.PROD to w pełni zintegrowany system informatyczny klasy ERP/MRP II przeznaczony dla przedsiębiorstw produkcyjnych zarówno o produkcji jednostkowej, jak i powtarzalnej.
SIMPLE.iMED - oprogramowanie dla szpitali

Platforma SIMPLE.iMED to dedykowane placówkom medycznym rozwiązanie, które dzięki połączeniu systemów klasy ERP, PACS, HIS, RIS, Apteka, Teleradiologia i Rehabilitacja, obejmuje swoją

SIMPLE.ERP - oprogramowanie dla instytutów

SIMPLE.ERP to Zintegrowany System Informatyczny posiadający funkcjonalności dedykowane jednostkom naukowo-badawczym. Umożliwia pracownikom instytutów z poziomu systemu na obsługę

SIMPLE.EDU - oprogramowanie dla uczelni wyższych

Od Uczelni wymaga się transparentności informacji o kondycji finansowej uczelni. Ma to pozwolić studentom na wybór takiej uczelni, która będzie w stanie zapewnić im odpowiednią jakość

Previous Next Play Pause

Back to top