strefa simple banner
simpleGK SIMPLE współpracująca od 30 lat z jednostkami ochrony zdrowia, zawarła kolejny kontrakt obejmujący kompleksową informatyzację szpitala. Projekt „Wdrożenie e-zdrowia w SPZZOZ w Janowie Lubelskim” obejmie dostawę Zintegrowanego Systemu Informatycznego z konfiguracją zarówno w części medycznej, jak i administracyjno-zarządczej wraz z rozbudową sieci teleinformatycznej. SIMPLE zadba również o platformę sprzętową, umożliwiającą wprowadzenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, e-usług i pracę personelu szpitala przy użyciu urządzeń mobilnych. Wartość kontraktu to ponad 3 mln zł brutto.
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim korzystający dotąd z dwóch odrębnych systemów zdecydował się na wymianę i kompleksową informatyzację, zapewniającą pełne dostosowanie do wymogów e-zdrowia. GK SIMPLE wyłoniona w ramach postępowania przetargowego, dostarczy i zaimplementuje system SIMPLE.iMED, który umożliwi tworzenie i sprawny obieg wszystkich informacji medycznych związanych z przebiegiem leczenia każdego pacjenta oraz zagwarantuje obsługę procesów finansowych i sprawozdawczych wraz z kontrolą kosztów, budżetów, czy rozliczeń z NFZ.
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim to kolejny szpital, który postawił na wiedze i doświadczenie Grupy SIMPLE, powierzając nam przeprowadzenie kompleksowej informatyzacji. Projekty z zakresu e-zdrowia umożliwią placówkom wprowadzenie wielu udogodnień dla pacjentów oraz personelu medycznego, przekładających się na cyfryzację i poprawę funkcjonalności usług publicznych oraz zwiększenie efektywności szpitala – powiedział Rafał Wnorowski, Prezes Zarządu SIMPLE S.A.
Projekt został podzielony na pięć Etapów, a jego zakończenie zaplanowane jest na koniec maja 2019 roku. GK SIMPLE w ramach umowy zapewni również pakiet szkoleń oraz 5-letni serwis oprogramowania wraz ze wsparciem w zakresie obsługi powdrożeniowej.
W dobie obecnych potrzeb szpitali oraz trendu informatyzacji i wymogu elektronicznego dostępu do usług publicznych, projekty z zakresu e-zdrowia będą pojawiać się coraz częściej. Jednak ich wykonawcą mogą zostać tylko wybrani przedstawicieli branży IT, posiadający określone doświadczenie i dysponujący odpowiednimi kompetencjami – komentuje Daniel Fryga, Wiceprezes Zarządu SIMPLE.
Spółka ma na swoim koncie ponad 240 projektów zrealizowanych w branży medycznej i jest jednym z liderów wśród krajowych procentów zintegrowanych rozwiązań dla Szpitali.
Grupa SIMPE od początku swojej działalności bardzo aktywnie współpracuje z placówkami medycznymi i właśnie dlatego nasze rozwiązanie jest tak dobrze dopasowane do potrzeb i wymagań polskich szpitali. Kolejny kontrakt, obejmujący dodatkowo kompleksową informatyzację to najlepszy dowód i potwierdzenie naszej pozycji w segmencie ochrony zdrowia – dodał Rafał Wnorowski, Prezes Zarządu SIMPLE S.A.
W związku ze zbliżającym się terminem nakładającym na jednostki obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej widzimy duże ożywienie w postępowaniach przetargowych, obejmujących EDM oraz e-usługi.
Końcówka roku jest zawsze bardzo intensywna dla SIMPLE, to również okres w którym Spółka osiąga najwyższe wyniki. Czwarty kwartał to również czas, w którym maksymalizujemy nasze działania handlowe – obecnie jesteśmy w trakcie kilku dużych postępowań przetargowych toczących się między innymi w szpitalach, obejmujących wprowadzenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej wraz z całym pakietem e-usług – dodał Rafał Wnorowski, Prezes Zarządu SIMPLE S.A.
Źródło: www.simple.com.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


SIMPLE.GOV - oprogramowanie dla administracji publicznej

Oprogramowanie klasy ERP dla sektora publicznego - SIMPLE.GOV powstało z myślą o instytucjach publicznych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie we współpracy z jednostkami administracji…

SIMPLE.BUD - oprogramowanie ERP dla budownictwa

Rozwiązanie SIMPLE.BUD pomaga osiągać wymierne korzyści w postaci poprawy efektywności, zapewniając szczegółową kontrolę marży i kosztów z podziałem na poszczególne projekty, jednostki…

SIMPLE - oprogramowanie dla transportu, logistyki, spedycji

Aplikacja oferowana przez SIMPLE zapewnia dostęp do informacji na temat lokalizacji pojazdu, umożliwia nadzorowanie wybranych parametrów jego pracy, np.: dotyczących pracy silnika (obroty),

SIMPLE.ERP - oprogramowanie dla chemii i farmacji

System SIMPLE.ERP dostoswany jest do złożonych procesów produkcyjnych występujacych w całej branży farmaceutycznej i chemicznej, na którą składa się nie tylko produkcja tzw. chemikaliów,

SIMPLE.PROD - program ERP do zarządzania produkcją
SIMPLE.PROD to w pełni zintegrowany system informatyczny klasy ERP/MRP II przeznaczony dla przedsiębiorstw produkcyjnych zarówno o produkcji jednostkowej, jak i powtarzalnej.
SIMPLE.iMED - oprogramowanie dla szpitali

Platforma SIMPLE.iMED to dedykowane placówkom medycznym rozwiązanie, które dzięki połączeniu systemów klasy ERP, PACS, HIS, RIS, Apteka, Teleradiologia i Rehabilitacja, obejmuje swoją

SIMPLE.ERP - oprogramowanie dla instytutów

SIMPLE.ERP to Zintegrowany System Informatyczny posiadający funkcjonalności dedykowane jednostkom naukowo-badawczym. Umożliwia pracownikom instytutów z poziomu systemu na obsługę

SIMPLE.EDU - oprogramowanie dla uczelni wyższych

Od Uczelni wymaga się transparentności informacji o kondycji finansowej uczelni. Ma to pozwolić studentom na wybór takiej uczelni, która będzie w stanie zapewnić im odpowiednią jakość

Previous Next Play Pause

Back to top