strefa simple banner
simpleSpółka SIMPLE z sukcesem przeprowadziła i ukończyła kompleksowe wdrożenie systemu ERP, realizując tym samym kolejny kontrakt w sektorze publicznego rynku zdrowia. 

 
Znajdujące się w stolicy górnego śląska Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa to największa placówka służby krwi w kraju. W 2016 roku jednostka zdecydowała się na częściową wymianę dotąd wykorzystywanego systemu na rozwiązanie SIMPLE.ERP, które oprócz części administracyjno- zarządczej zapewniło również kluczową dla działalności Centrum funkcjonalność kalkulacji kosztów procedur.
Wdrożenie oprogramowania SIMPLE w naszej placówce objęło obszary od prowadzenia pełnych finansów i księgowości, kontrolę nad majątkiem trwałym, po zarządzanie gospodarką magazynową, zapotrzebowaniami, zakupami, czy sprzedażą. Uwzględnienie wszystkich procesów administracyjnych, potrzebnych do efektywnego funkcjonowania placówki w zintegrowanym systemie, ułatwia prowadzenie największej placówki służby krwi w kraju.

Dzięki implementacji i wykorzystaniu SIMPLE.ERP posiadamy funkcjonalność kalkulacji kosztów procedur, poprzez którą możemy ustalić koszt wytworzenia krwi i jej składników, odczynników serologicznych i produktów Banku Tkanek. System wspiera nas w podejmowaniu strategicznych decyzji i pozwala na bieżąco kontrolować wszystkie koszty – komentuje dr n. med. Stanisław Dyląg – Dyrektor w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach.
Źródło: www.simple.com.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top