ZRUG ZABRZE usprawnia realizowane inwestycje budowlane za pomocą SIMPLE.ERP!

simpleZRUG ZABRZE, wykonawca robót budowlano – montażowych w zakresie inwestycji gazowniczych, wybrał oprogramowanie SIMPLE.ERP do podniesienia efektywności realizowanych procesów.


Projekt obejmuje wdrożenie systemu w najistotniejszych dla Spółki obszarach:
  • Zarządzanie Procesem Budowlanym, 
  • Finanse i Księgowość, 
  • Majątek Trwały, 
  • Obrót Towarowy,
  • Personel z rozszerzeniem o e-deklaracje, 
  • Analizator Biznesowy,
  • Elektroniczny Obieg Dokumentów.

Kompleksowe wdrożenie przyczyni się do:

Przede wszystkim kontroli budżetów realizowanych projektów z nastawieniem na efektywność lokowanych zasobów, poprzez planowanie finansowe projektu, planowanie obciążenia maszyn oraz pracowników w powiązaniu z MS Project do tworzenia harmonogramów i weryfikacji konfliktów pomiędzy zleceniami. SIMPLE.ERP zapewnia optymalne wykorzystanie zasobów (Cash flow projektu/firmy), dzięki czemu projekty finansują się same, poprzez odpowiednie harmonogramy sprzedaży realizacji robót.

Efektywnego zarządzania zasobami firmy, dzięki podejściu do planowania na poziomie projektu, działu i firmy w kontekście ludzi, maszyn, materiałów i finansowania. Odpowiednie zaplanowanie robót w czasie i ich optymalizacja ograniczy koszty. Analityczna ewidencja wykorzystania poszczególnych zasobów umożliwi łatwy dostęp do wiedzy o kosztach projektu i uchroni przed stratami spowodowanymi nieodpowiednim planowaniem.

Poprawy efektywności prowadzonych inwestycji, dzięki odpowiedniemu planowaniu w module Zarządzania Procesem Budowlanym, powiązanym z MS Project do wizualizacji na wykresach. A efektywna realizacja i bieżące informowanie kierownictwa osiągnięta zostanie poprzez szereg raportów wbudowanych oraz Cashflow projektu.

Ograniczenia do minimum dokumentacji papierowej, poprzez zastosowanie modułu Kancelaria, który obejmie całą firmę, od siedziby głównej do poszczególnych biur budowy na każdym projekcie lub nawet odcinku projektu.

Źródło: www.simple.com.pl


zamow prezentacje

inwestor TV

newslettersimple

loading...